وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: دادستانها

تذكراتي چنذ به دادستانها وبازپرس ها در حمايت آزادي وحقوق فردي واجتماعي در موقع بازپرسي

محمود سرشار مقالات سایت حقوق امروز دنياي كنوني در نتيجه اين دو جنگ عالم سوز در مخوف ترين و دهشتناك ترين دوره تاريخ افتاده و آن بحران مالي و اقتصادي است كشورهاي بزرگ و كوچك جهان تمام مساعي خود را در رفع اين بحران بكار ميبرند تا از شدت آن بكاهند زيرا آثار جنگ از […]