وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی حقوق خصوصي از قديمي‌ترين رشته‌هاي دانش حقوق و اساس بسياري از رشته‌هايي است كه در سال‌هاي اخير به دليل توسعه اين دانش در نظام آموزشي رسمي كشور به عنوان رشته مستقل تدريس مي‌شود ، در واقع موضوع حقوق داخلي در تقسيم‌بندي كلي سنتي به دو حوزه حقوق خصوصي و حقوق‌عمومي تقسيم مي‌شود. بر […]

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌ مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون‌ اشیای فرهنگی  مسروقه یا غیر قانونی خارج شده‌ ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون مؤسسه‌بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی پیرامون اشیای فرهنگی مسروقه یا غیر قانونی‌خارج شده ـ مصوب سال 1995 میلادی برابر با 1374 […]