وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: حقوق جزا

منابع آزمون دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران

الف ـ آيين دادرسي كيفري 1- حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوري 2- عدالت كيفري(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوري 3- تاملاتي در حقوق تطبيقي(جلد دوم) ، مقاله تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب، دكتر محمد آشوري 4- كتاب جايگزين هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، دكتر محمد آشوري 5- علوم […]

حقوق جزاي بين المللي

حقوق جزاي بين المللي دكتر مجيد حائري عنصر اجتماعي مجازات بين المللي- اشاعه مجازات بين المللي در سالهاي اخير قرن بيستم توجه علماي حقوق جزاء و بطور كلي ساير مردمان را بخود معطوف داشته است. سهولت مسافرتها و آساني خروج و دخول بكشورها و سرعت وسائل ارتباطي كه حتي روزبروز در تزايد است بر اهميت […]