وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: تعهّد به نفع

تعهّد به نفع شخص ثالث

تعهّد به نفع شخص ثالث از مقالات ارسال شده به حقوق امروز نویسنده: آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد اصل شخصی بودن قراردادها (Privity of contract) یکی از اصول حاکم بر عقود است که در حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا (Common law) هم در نظام مدوّن (civil law) پذیرفته شده است. […]