وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: تجميع به سنتي

اطلاعيه در خصوص معادلسازي دروس رشته كارشناسي مشاوره (تجميع به سنتي)- تاريخ درج خبر: 3/7/89

اطلاعيه در خصوص معادلسازي دروس رشته كارشناسي مشاوره (تجميع به سنتي)- تاريخ درج خبر: http://www.pnu.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=dcebc28e-d20a-4d02-aa7a-51dae2a03a7d http://www.pnu.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=8a364d28-1e79-4360-9de4-7df7ec5da6f9