وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: بين المللي

حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي

به نام خدا عنوان مقاله: حق دفاع متهم دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نگارندگان: سيدنجم الدين حسينی علی باقری چکيده حق دفاع از مقدس ترين حقوق انساني است كه موجب تضمين حقوق وآزادي هاي فردي است . درواقع شناسايي حق دفاع براي افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق وآزاديهاي فردي ضرورتي غيرقابل انكاراست. براي […]

صلاحيت هاي ديوان بين المللي كيفري

( مردمان برده » به اينكه هر چيز سرانجام نامعلومي داشته باشد خوكرده اند و به فرجام جرائم خود به ديدة ترديد مي نگرند و همين ترديد نيروي برانگيزنده شهوات را در آنها تقويت مي كند .) سزار بكاريا مقدمه ديوان بين المللي كيفري ( ICC ) ، اولين دادگاه بين المللي كيفري است كه […]

حقوق جزاي بين المللي

حقوق جزاي بين المللي دكتر مجيد حائري عنصر اجتماعي مجازات بين المللي- اشاعه مجازات بين المللي در سالهاي اخير قرن بيستم توجه علماي حقوق جزاء و بطور كلي ساير مردمان را بخود معطوف داشته است. سهولت مسافرتها و آساني خروج و دخول بكشورها و سرعت وسائل ارتباطي كه حتي روزبروز در تزايد است بر اهميت […]