وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: بالینی و علوم

معرفی برترین مراکز تحقیقاتی بالینی و علوم پایه پزشکی

وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی نتایج آخرین وضعیت ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی را در دو حوزه علوم بالینی و علوم پایه پزشکی اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند ارزشیابی فعالیتهای مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بر اساس شاخص هایی از جمله تولید دانش، ظرفیت سازی و طرح های تحقیقاتی این مراکز انجام شده است. بر […]