وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: انواع تمکين

انواع تمکين

انواع تمکين تمکين دو نوع است: 1 ) تمکين عام برابر ماده 1108 قانون مدني : وظايف عمومي زن در منزل شوهر است مثل حق شغل، حق سکونت، اطاعت از شوهر و … 2 ) تمکين خاص برابر ماده 1085 قانون مدني : انجام وظايف خاص زناشويي است.