وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: امکان سلب حق ارث

امکان سلب حق ارث

سئوال : پدر و مادر ما مدتی قبل از فوت ازکلیه ورثه متاهل مرقومه دریافت کردند که اماترک هیچگونه حق وحقوقی نداشته باشند (بصورت تعهد) زیرا ماترک که یک خانه و دو خط تلفن تکافوی تامین جهیزیه 4دختر ازدواج نکرده و2 پسر مجرد را نمیکرد ! علی رقم تعهد ورثه دو نفر ازانها درخواست سهم […]