وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: افتتاح حساب

ضوابط و مقررات محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانکها

آيين‌نامه تعيين ضوابط و مقررات مربوط به‌ محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و چگونگي پاسخ استعلام بانکها موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون صدور چک‌ مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران‌