وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: اعلامیه حقوق

اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، تضادها و اشتراکات

به نام خدا دانشگاه مفید عنوان مقاله : اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ، تضادها و اشتراکات استاد ارجمند : دکتر ناصر قربا نیا دانشجو : علی باقری- حقوق بین الملل 88 ? چکیده  : طرح مفهوم حقوق بشر در قرن های اخیر و ضرورت توجه به حقوقی که انسان به […]