وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: ازدواج کرد؟

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟ ازدواج نهادي مدني در حقوق ايران است كه علاوه بر اين كه واجد آثار حقوقي و مدني زيادي مي باشد از نظر ديني هم امري بسيار پسنديده بوده و داراي آثار معنوي و اخروي نيز هست . لذا مجرد ماندن و ترك اين شيوه ي حسنه مذمت ( […]