وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: ازدواج دختر بدون اجازه پدر

1ازدواج دختر باکره وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

ازدواج دختر بدون اجازه پدر

ازدواج دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده یا نرسیده باشد و ازدواج پسر تا قبل از سن بلوغ، مطابق با ماده ۱۰۴۱ و صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی منوط به اجازه ولی قهری ( پدر یا پدربزرگ پدری) است، مگر اینکه پدر و جد پدری در قید حیات نباشند در این صورت دختر در […]