دانلود نرم افزار قانون مدنی ایران

شامل

Book
کلیات قانون مدنیدر انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم
كتاب اول – در بيان اموال و مالكيت بطوركلي باب اول – در بيان انواع اموال ماده 11 – اموال بردو قسم است منقول و غيرمنقول فصل اول – در اموال غيرمنقول
فصل دوم – در اموال منقوله
فصل سوم – در اموالي كه مالك خاص ندارد
فصل دوم – در حق انتفاع
مبحث اول – در عمري و رقبي و سكني
مبحث دوم – در وقف
مبحث سوم – درحق انتفاع ازمباحات
فصل سوم – درحق ارتفاق نسبت به ملك غيرودراحكام وآثار املاك نسبت به املاك مجاور مبحث اول – درحق ارتفاق نسبت به ملك غير
مبحث دوم – دراحكام وآثاراملاك نسبت به املاك مجاور
مبحث سوم – درحريم املاك
كتاب دوم – دراسباب تملك
قسمت اول دراحياءاراضي موات وحيازت اشياءمباحه باب اول – دراحياءاراضي موات ومباحه
باب دوم – درحيازت مباحات
باب سوم – درمعادن
باب چهارم – دراشياءپيداشده وحيوانات ضاله فصل اول – در اشياء پيدا شده &
فصل دوم – درحيوانات ضاله
باب پنجم – دردفينه
باب ششم – درشكار
قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات باب اول – در عقود و تعهدات بطوركلي
فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم – در شرايط اساسي براي صحت معامله
مبحث اول – در قصد طرفين و رضاي آنها
مبحث دوم – اهليت طرفين
مبحث سوم – درموردمعامله
مبحث چهارم – درجهت معامله
فصل سوم – در اثر معاملات
مبحث دوم – درخسارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات
مبحث سوم – دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم – دربيان شرايطي كه درضمن عقدمي شود مبحث اول – دراقساط شرط
مبحث دوم – دراحكام شرط
فصل ششم – درسقوط تعهدات
مبحث اول – دروفاء بعهد
مبحث دوم- دراقاله
مبحث سوم – درابراء
مبحث چهارم – درتبديل تعهد
مبحث پنجم – درتهاتر
مبحث ششم – مالكيت مافي الذمه
باب دوم – در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود فصل اول – كليات
فصل دوم – درضمان قهري
مبحث اول درغصب
مبحث دوم – دراتلاف
مبحث سوم – درتسبيب
مبحث چهارم – دراستيفاء
باب سوم در عقود معينه مختلفه فصل اول دربيع مبحث اول دراحكام بيع
مبحث دوم در طرفين معامله
مبحث سوم – در مبيع
مبحث چهارم – درآثاربيع
فقره اول – درملكيت مبيع وثمن
فقره دوم – درتسليم
فقره سوم – در ضمان درك
فقره چهارم – درتاديه ثمن
مبحث پنجم – درخيارات واحكام راجعه به آن فقره اول – درخيارات
اول – درخيارمجلس
دوم – درخيارحيوان
سوم – درخيارشرط
چهارم – درخيارتاخيرثمن
پنجم – درخياررويت وتخلف وصف
ششم – درخيارغبن
هفتم – درخيارعيب
هشتم – درخيارتدليس
نهم – درخيارتبعض صفقه
دهم – درخيارتخلف شرط
فقره دوم – دراحكام خيارات بطوركلي
فصل دوم – دربيع شرط
فصل سوم – درمعاوضه
فصل چهارم – دراجاره
مبحث اول – دراجاره اشياء
مبحث دوم – دراجاره حيوانات
مبحث سوم – دراجاره اشخاص
فقره اول – دراجاره خدمه وكارگر
فقره دوم – در اجاره متصدي حمل و نقل
فصل پنجم – درمزارعه ومساقات ،مبحث اول – درمزارعه
مبحث دوم – درمساقات
فصل ششم – درمضاربه
فصل هفتم – درجعاله
فصل هشتم – درشركت مبحث اول – دراحكام شركت
مبحث دوم – درتقسيم اموال شركت
فصل نهم – دروديعه مبجث اول – دركليات
مبحث دوم – درتعهدات امين
مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار
فصل دهم – درعاريه
فصل يازدهم – درقرض
فصل سيزدهم – دروكالت مبحث اول – دركليات
مبحث دوم – درتعهدات وكيل
مبحث سوم – در تعهدات موكل
مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوكالت
فصل چهاردهم – درضمان عقدي مبحث اول – دركليات
مبحث دوم – دراثرضمان بين ضامن ومضمون له
مبحث سوم – دراثرضمان بين ضامن ومضمون عنه
مبحث چهارم – دراثرضمان بين ضامنين
فصل پانزدهم – درحواله
فصل شانزدهم – دركفالت
فصل هفدهم – درصلح
فصل هجدهم – دررهن
فصل نوزدهم – درهبه
قسمت سوم – در اخذ به شفعه
قسمت چهارم – دروصاياوارث باب اول – دروصايا فصل اول – دركليات
فصل دوم – درموصي
فصل سوم – درموصي به
فصل چهارم – درموصي له
فصل پنجم – دروصي
باب دوم – درارث
فصل دوم – درتحقق ارث
فصل سوم – درشرايط وجمله ازموانع ارث
فصل پنجم – درفرض وصاحبان فرض
فصل ششم – درسهم الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول – درسهم الارث طبقه اولي
مبحث دوم – درسهم الارث طبقه دوم
مبحث سوم – درسهم الارث وارث طبقه سوم
مبحث چهارم – درميراث زوج وزوجه
كتاب سوم – درمقررات مختلفه
قانون مدني جلددوم – در اشخاص مصوب 28 بهمن و21 اسفند1313 و17 و19 و20 فروردين 1314 با اصلاحات بعدي كتاب اول – دركليات
كتاب دوم – در تابعيت
كتاب سوم – در اسناد سجل احوال
كتاب چهارم – دراقامتگاه
كتاب پنجم – درغايب مفقودالاثر
كتاب ششم – درقرابت
كتاب هفتم – درنكاح وطلاق باب اول – درنكاح فصل اول – درخواستگاري
فصل دوم – قابليت صحي براي ازدواج &
فصل سوم – در موانع نكاح
فصل چهارم – شرايط صحت نكاح
جلددوم – دراشخاص فصل پنجم – وكالت درنكاح
فصل ششم – درنكاح منقطع
فصل هفتم – درمهر
فصل هشتم – درحقوق وتكاليف زوجين نسبت به يكديگر
باب دوم – درانحلال عقدنكاح
فصل اول – درموردامكان فسخ نكاح
فصل دوم – در طلاق مبحث اول – در كليات &
مبحث دوم – دراقسام طلاق
كتاب هشتم – دراولاد باب اول – درنسب
باب سوم – درولايت قهري پدر و جدپدري
كتاب نهم – درخانواده فصل اول – درالزان به انفاق
كتاب دهم – درحجر و قيموت مصوب 1و13مهرماه و8آبان 1314 فصل اول – دركليات
فصل دوم – درمواردنصب قيم وترتيب آن
فصل سوم – دراختيارات ووظايف ومسئوليت قيم وحدودآن
فصل چهارم – درمواردعزل قيم
فصل پنجم – درخروج ازتحت قيمومت
قانون مدني جلدسوم – در ادله اثبات دعوي
كتاب اول – دراقرار باب اول – درشرايط اقرار
باب دوم – درآثاراقرار
كتاب دوم – در اسناد
كتاب سوم – در شهادت باب اول – در موارد شهادت &
باب دوم – درشرايط شهادت
كتاب چهارم – در امارات
كتاب پنجم – در قسم

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/2010/06/lawtoday.ir-mdani88.jar_.zip

پسورد:www.lawtoday.ir

 • حقوق امروز ::

  این برنامه با توجه به زمان ساختش در روی گوشی های سیستم عامل جاوا فعال می شودفقط

 • reza ::

  برنامه قانون رادانلوكردم ازوين رارهم خارجش كردم ولي روي موبايل فايل نصب را ندارم م

 • حقوق امروز ::

  دوست عزیز در اینجا باز می شود احتمالا مخابرات شهر شما(تبریز)دچار اختلال شده است دوباره امتحان نمائید

 • حقوق امروز ::

  سلام با نرم افزار وین رار باز کنید

  این نرم افزار ها برای تلفن همراه می باشند

 • حقوق ::

  سلام
  قوانینی که برا دانلود گذاشتین چه جوری باز می شن؟

  با تشکر

 • uu ::

  سلام

  لوح حق دانلود نمیشه.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.