دانلود نرم افزار قانون مدنی ایران

شامل

Book
کلیات قانون مدنیدر انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم
كتاب اول – در بيان اموال و مالكيت بطوركلي باب اول – در بيان انواع اموال ماده 11 – اموال بردو قسم است منقول و غيرمنقول فصل اول – در اموال غيرمنقول
فصل دوم – در اموال منقوله
فصل سوم – در اموالي كه مالك خاص ندارد
فصل دوم – در حق انتفاع
مبحث اول – در عمري و رقبي و سكني
مبحث دوم – در وقف
مبحث سوم – درحق انتفاع ازمباحات
فصل سوم – درحق ارتفاق نسبت به ملك غيرودراحكام وآثار املاك نسبت به املاك مجاور مبحث اول – درحق ارتفاق نسبت به ملك غير
مبحث دوم – دراحكام وآثاراملاك نسبت به املاك مجاور
مبحث سوم – درحريم املاك
كتاب دوم – دراسباب تملك
قسمت اول دراحياءاراضي موات وحيازت اشياءمباحه باب اول – دراحياءاراضي موات ومباحه
باب دوم – درحيازت مباحات
باب سوم – درمعادن
باب چهارم – دراشياءپيداشده وحيوانات ضاله فصل اول – در اشياء پيدا شده &
فصل دوم – درحيوانات ضاله
باب پنجم – دردفينه
باب ششم – درشكار
قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات باب اول – در عقود و تعهدات بطوركلي
فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم – در شرايط اساسي براي صحت معامله
مبحث اول – در قصد طرفين و رضاي آنها
مبحث دوم – اهليت طرفين
مبحث سوم – درموردمعامله
مبحث چهارم – درجهت معامله
فصل سوم – در اثر معاملات
مبحث دوم – درخسارات حاصله ازعدم اجراي تعهدات
مبحث سوم – دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم – دربيان شرايطي كه درضمن عقدمي شود مبحث اول – دراقساط شرط
مبحث دوم – دراحكام شرط
فصل ششم – درسقوط تعهدات
مبحث اول – دروفاء بعهد
مبحث دوم- دراقاله
مبحث سوم – درابراء
مبحث چهارم – درتبديل تعهد
مبحث پنجم – درتهاتر
مبحث ششم – مالكيت مافي الذمه
باب دوم – در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود فصل اول – كليات
فصل دوم – درضمان قهري
مبحث اول درغصب
مبحث دوم – دراتلاف
مبحث سوم – درتسبيب
مبحث چهارم – دراستيفاء
باب سوم در عقود معينه مختلفه فصل اول دربيع مبحث اول دراحكام بيع
مبحث دوم در طرفين معامله
مبحث سوم – در مبيع
مبحث چهارم – درآثاربيع
فقره اول – درملكيت مبيع وثمن
فقره دوم – درتسليم
فقره سوم – در ضمان درك
فقره چهارم – درتاديه ثمن
مبحث پنجم – درخيارات واحكام راجعه به آن فقره اول – درخيارات
اول – درخيارمجلس
دوم – درخيارحيوان
سوم – درخيارشرط
چهارم – درخيارتاخيرثمن
پنجم – درخياررويت وتخلف وصف
ششم – درخيارغبن
هفتم – درخيارعيب
هشتم – درخيارتدليس
نهم – درخيارتبعض صفقه
دهم – درخيارتخلف شرط
فقره دوم – دراحكام خيارات بطوركلي
فصل دوم – دربيع شرط
فصل سوم – درمعاوضه
فصل چهارم – دراجاره
مبحث اول – دراجاره اشياء
مبحث دوم – دراجاره حيوانات
مبحث سوم – دراجاره اشخاص
فقره اول – دراجاره خدمه وكارگر
فقره دوم – در اجاره متصدي حمل و نقل
فصل پنجم – درمزارعه ومساقات ،مبحث اول – درمزارعه
مبحث دوم – درمساقات
فصل ششم – درمضاربه
فصل هفتم – درجعاله
فصل هشتم – درشركت مبحث اول – دراحكام شركت
مبحث دوم – درتقسيم اموال شركت
فصل نهم – دروديعه مبجث اول – دركليات
مبحث دوم – درتعهدات امين
مبحث سوم – درتعهدات امانت گذار
فصل دهم – درعاريه
فصل يازدهم – درقرض
فصل سيزدهم – دروكالت مبحث اول – دركليات
مبحث دوم – درتعهدات وكيل
مبحث سوم – در تعهدات موكل
مبحث چهارم – درطرق مختلفه انقضاءوكالت
فصل چهاردهم – درضمان عقدي مبحث اول – دركليات
مبحث دوم – دراثرضمان بين ضامن ومضمون له
مبحث سوم – دراثرضمان بين ضامن ومضمون عنه
مبحث چهارم – دراثرضمان بين ضامنين
فصل پانزدهم – درحواله
فصل شانزدهم – دركفالت
فصل هفدهم – درصلح
فصل هجدهم – دررهن
فصل نوزدهم – درهبه
قسمت سوم – در اخذ به شفعه
قسمت چهارم – دروصاياوارث باب اول – دروصايا فصل اول – دركليات
فصل دوم – درموصي
فصل سوم – درموصي به
فصل چهارم – درموصي له
فصل پنجم – دروصي
باب دوم – درارث
فصل دوم – درتحقق ارث
فصل سوم – درشرايط وجمله ازموانع ارث
فصل پنجم – درفرض وصاحبان فرض
فصل ششم – درسهم الارث طبقات مختلفه وراث مبحث اول – درسهم الارث طبقه اولي
مبحث دوم – درسهم الارث طبقه دوم
مبحث سوم – درسهم الارث وارث طبقه سوم
مبحث چهارم – درميراث زوج وزوجه
كتاب سوم – درمقررات مختلفه
قانون مدني جلددوم – در اشخاص مصوب 28 بهمن و21 اسفند1313 و17 و19 و20 فروردين 1314 با اصلاحات بعدي كتاب اول – دركليات
كتاب دوم – در تابعيت
كتاب سوم – در اسناد سجل احوال
كتاب چهارم – دراقامتگاه
كتاب پنجم – درغايب مفقودالاثر
كتاب ششم – درقرابت
كتاب هفتم – درنكاح وطلاق باب اول – درنكاح فصل اول – درخواستگاري
فصل دوم – قابليت صحي براي ازدواج &
فصل سوم – در موانع نكاح
فصل چهارم – شرايط صحت نكاح
جلددوم – دراشخاص فصل پنجم – وكالت درنكاح
فصل ششم – درنكاح منقطع
فصل هفتم – درمهر
فصل هشتم – درحقوق وتكاليف زوجين نسبت به يكديگر
باب دوم – درانحلال عقدنكاح
فصل اول – درموردامكان فسخ نكاح
فصل دوم – در طلاق مبحث اول – در كليات &
مبحث دوم – دراقسام طلاق
كتاب هشتم – دراولاد باب اول – درنسب
باب سوم – درولايت قهري پدر و جدپدري
كتاب نهم – درخانواده فصل اول – درالزان به انفاق
كتاب دهم – درحجر و قيموت مصوب 1و13مهرماه و8آبان 1314 فصل اول – دركليات
فصل دوم – درمواردنصب قيم وترتيب آن
فصل سوم – دراختيارات ووظايف ومسئوليت قيم وحدودآن
فصل چهارم – درمواردعزل قيم
فصل پنجم – درخروج ازتحت قيمومت
قانون مدني جلدسوم – در ادله اثبات دعوي
كتاب اول – دراقرار باب اول – درشرايط اقرار
باب دوم – درآثاراقرار
كتاب دوم – در اسناد
كتاب سوم – در شهادت باب اول – در موارد شهادت &
باب دوم – درشرايط شهادت
كتاب چهارم – در امارات
كتاب پنجم – در قسم

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/2010/06/lawtoday.ir-mdani88.jar_.zip

پسورد:www.lawtoday.ir

 • حقوق امروز ::

  این برنامه با توجه به زمان ساختش در روی گوشی های سیستم عامل جاوا فعال می شودفقط

 • reza ::

  برنامه قانون رادانلوكردم ازوين رارهم خارجش كردم ولي روي موبايل فايل نصب را ندارم م

 • حقوق امروز ::

  دوست عزیز در اینجا باز می شود احتمالا مخابرات شهر شما(تبریز)دچار اختلال شده است دوباره امتحان نمائید

 • حقوق امروز ::

  سلام با نرم افزار وین رار باز کنید

  این نرم افزار ها برای تلفن همراه می باشند

 • حقوق ::

  سلام
  قوانینی که برا دانلود گذاشتین چه جوری باز می شن؟

  با تشکر

 • uu ::

  سلام

  لوح حق دانلود نمیشه.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.