وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

دانلود نرم افزار موبایل قانون مجازات اسلامی

شامل

قانون مجازات اسلامی
تبلیغات
قانون مجازات اسلامی کتاب اول
کتاب دوم حدود
كتاب سوم قصاص
كتاب چهارم ديات
كتاب پنجم تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده
لایحه قانون مجازات اسلامي
لایحه قانون مجازات اسلامي

مقدمه
باب اول:کلیات فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات مبحث اول: تعريف قانون مجازات
مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان
مبحث سوم: قلمرو اجراي قانون مجازات درزمان
مبحث چهارم: قانوني بودن جرم و مجازات
فصل دوم : تقسيم‌بندي مجازات‌ها و جرایم مبحث اول: تقسيم‌بندي مجازات‌ها
مبحث دوم: تقسيم‌بندي جرايم
مبحث سوم: اقدامات تأميني، تكميلي و تبعي
فصل سوم: حدود مسئوليت كيفري مبحث اول: شروع به جرم
مبحث دوم: شركت درجرم
مبحث سوم: معاونت در جرم
مبحث چهارم: تعدد و تكرار جرم
فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری مبحث اول: طفولیت
مبحث دوم: جنون
مبحث سوم: اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه
مبحث چهارم: دفاع مشروع
مبحث پنجم: انجام وظيفه قانوني
فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط مبحث اول: تخفيف يا تبديل مجازات
مبحث دوم: تعويق مجازات
مبحث سوم: تعليق مجازات
مبحث چهارم: نظام نيمه آزادي و آزادی مشروط
فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري مبحث اول: عفو
مبحث دوم: نسخ قانون
مبحث سوم:گذشت شاکی
مبحث چهارم: مرور زمان
مبحث پنجم: توبه مجرم قبل ازدستگيري
مبحث ششم: اعاده حیثیت
باب دوم: حدود فصل اول: قواعد عمومي مبحث اول: تعريف و موارد حد
مبحث دوم: شرايط عمومي حد
مبحث سوم: راه‌هاي اثبات حد
مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدي
مبحث پنجم: تخفيف، تبديل و سقوط حد
مبحث ششم: تعدد و تكرار جرايم حدي و غير حدي
فصل دوم : جرايم و مجازات‌هاي حدي مبحث اول: زنا و ملحقات آن (لواط، تفخیذ و مساحقه ) زنا
لواط
تفخيذ
مساحقه
مبحث دوم: قوادی
مبحث سوم: قذف
مبحث چهارم: سب النبی
مبحث پنجم: ارتداد، بدعت‌گذاري و سحر
مبحث ششم: خوردن مسکر
مبحث هفتم: سرقت
مبحث هشتم: محاربه و افساد في الارض
باب سوم: قصاص فصل اول: قواعد عمومي مبحث اول: تعريف جنايت عمدي
مبحث دوم: تداخل جنايات
مبحث سوم: شرايط عمومي قصاص
مبحث چهارم: راه‌هاي اثبات جنايت عمدي
مبحث پنجم: صاحب حق قصاص
مبحث ششم: شركت، معاونت و شروع به جنايت شرکت در جنایت
معاونت در جنايت
شروع به جنايت
فصل دوم: قصاص نفس مبحث اول: قتل عمد
مبحث دوم: اكراه در قتل
مبحث سوم: استيفاي قصاص نفس
فصل سوم: قصاص عضو مبحث اول: موجب قصاص عضو
مبحث دوم: شرايط قصاص عضو
مبحث سوم: اكراه برجنايت بر عضو
مبحث چهارم : استيفاي قصاص عضو
باب چهارم:دیات فصل اول: قواعد عمومی مبحث اول : تعریف دیه و موارد آن
مبحث دوم : مسئولیت مدني ديه
مبحث سوم : راه‌هاي اثبات ديه
مبحث چهارم : مسئول پرداخت ديه
مبحث پنجم : مهلت پرداخت دیه
مبحث ششم : موجبات ضمان مباشرت
تسبیب
اجتماع موجبات
مبحث هفتم : تداخل و تعدد دیات
فصل دوم : مقادیر دیات مبحث اول : دیه نفس
مبحث دوم : قواعد عمومی دیه اعضا
مبحث سوم : دیه مقدر اعضا ديه مو
دیه چشم
دیه بینی
دیه لاله گوش
دیه لب
دیه زبان
دیه دندان
دیه گردن
دیه فک
دیه دست و پا
دیه ستون فقرات و نخاع و نشیمنگاه
دیه دنده و ترقوه
دیه ازاله بکارت و افضا
ديه آلت تناسلي و بيضه
دیه پستان
مبحث چهارم: قواعد عمومي دیه منافع
مبحث پنجم: دیه مقدر منافع ديه عقل
دیه شنوایی
دیه بینایی
دیه بویایی
دیه چشایی
دیه صوت و گویایی
دیه سایر منافع
مبحث ششم : دیه جراحات
مبحث هفتم : دیه جنین
مبحث هشتم : دیه جنایت بر میت

http://lawtoday.ir/wp-content/uploads/2010/06/lawtoday.ir-mojazat88.jar_.zip

پسورد:www.lawtoday.ir

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.