دانلود فایل Pdf کتابهای در دست چاپ و جزوات پیام نور

دانلود فایل Pdf کتابهای در دست چاپ و جزوات
اساتید و دانشجویان محترم می توانند فایل PDF کتابهای در دست چاپ و جزوات را از این پس از وبگاه مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی دانلود نمایند.
فایلها


adeleh esbat dava.pdf۸۲۲٫۴۱۳ KBادله اثبات دعوا
Afatha va asibhay mavade ketabkhane va arshiv.pdf۱٫۸۹ MBآفت ها و آسیب های مواد کتابخانه و آرشیو
al Ensha 2.pdf۱٫۳۸ MBالأنشاء ۲
al ensha 1.pdf۲٫۰۱ MBالأنشاء ۱
aloodegi mohit zist.pdf۲٫۴ MBآلودگی محیط زیست
Amar va Ehtemal 2.pdf۱۰٫۱ MBآمار و احتمال ۲
Amar va Ehtemal.pdf۳٫۲۸ MBآمار و احتمال
An Introduction to Literature 1-new.zip۱٫۰۶ MBدرآمدی بر ادبیات ۱
angizesh va haijan.pdf۵٫۵۷ MBانگیزش و هیجان
arzyabiye tarhhaye eghtesadi.pdf۵٫۳۷ MBارزیابی طرح های اقتصادی
Ashenaee ba tashkilat dolat jomohri islami iran.pdf۱٫۸۷ MBآشنایی با تشکیلات دولت در جمهوری اسلامی ایران
ashenaee ba zendgi payambar.pdf۲٫۱۱ MBجزوه آشنایی با زندگی پیامبر
ashnaeei ba sazmanhaye dolati iran va sazmanhay gardeshgari.pdf۱٫۵۹ MBآشنایی با سازمان های دولتی ایران و سازمان های گردشگری
ashynaee ba farhango adabiat iran.pdf۱٫۱۱ MBآشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران
Asibshensi varzeshi.pdf۲٫۳۱ MBآسیب شناسی ورزشی
avashenasi ve tejvide ghoran.pdf۱٫۵۶ MBآوا شناسی و تجوید قرآن
ayeen dadrasi 3.pdf۷۴۳٫۹۲۸ KBآیین دادرسی مدنی ۳
Ayeen dadrasi madani 1.pdf۱٫۸ MBآیین دادرسی مدنی ۱
ayeen dadrasi madani 2.pdf۸۹۴٫۴۳۳ KBآیین دادرسی مدنی ۲
Balaghate ghorane karime-1.pdf۱٫۵۶ MBبلاغت قرآن کریم
barnamehrizi mojtamehay zisti.pdf۲٫۲۱ MBاصول و روش های برنامه ریزی مجتمع های زیستی
bishimi hormonha.pdf۲٫۰۵ MBبیوشیمی هورمون ها
contol keyfi.pdf۵۴۱٫۹۰۸ KBکنترل کیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران ۱
daramadi bar sytemhay etelat gogherafiaee.pdf۵٫۹ MBدرآمدی بر سیستمهای اطلاعات جغرافیایی
daveriye akhlagh.pdf۲٫۱۹ MBداوری اخلاق
Derakhatan va derkhatchehay iran.pdf۵٫۶۶ MBدرختان و درختچه های ایران
Eghtesad keshavarzi.pdf۳٫۰۵ MBاقتصاد کشاورزی
Eghtesade Sanati karshenasi arshad.pdf۷٫۵ MBجزوه اقتصاد صنعتی( کارشناسی ارشد)
Eghtesade Sanati.pdf۱٫۳۵ MBجزوه درس اقتصاد صنعتی (مقطع کارشناسی)
electromeghnatis 2.pdf۱۰٫۳۵ MBالکترومغناطیس ۲
enghelab az didgah islam.pdf۱٫۱۸ MBانقلاب از دیدگاه اسلام
Enghelabe islamie Iran.pdf۱٫۸۶ MBمجموعه مقالات انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن…
Englisg for students of economics.pdf۵۵۵٫۶۱۶ KBزبان تخصصی اقتصاد و مدیریت
english in psychology 2.pdf۴۱۸٫۸۶۱ KBزبان تخصصی رشته روان شناسی ۲
english in psychology1.pdf۶۲۶٫۵۱۴ KBزبان تخصصی رشته روان شناسی ۱
falsafeh feghh.pdf۱٫۰۹ MBفلسفه فقه
Fane trajome.pdf۳٫۳۸ MBفن ترجمه (عربی-فارسی)
Farhang va tamadone mosalmanan.pdf۱٫۷۲ MBجزوه فرهنگ و تمدن مسلمانان
fegh1.pdf۲٫۱۲ MBفقه ۱
fegh2.pdf۱٫۳۳ MBفقه ۲
fegh3.pdf۱٫۲۴ MBفقه ۳
fegh4.pdf۲٫۲۲ MBفقه ۴
fegh5.pdf۱٫۸۴ MBفقه ۵
fegh6.pdf۲٫۸ MBفقه ۶
feghhe tatbighi.pdf۳٫۱۹ MBفقه تطبیقی ۲
Geo Ensani 2.pdf۷٫۹۱ MBجزوه درس جغرافیای انسانی ایران ۲ (رشته جغرافیای طبیعی)
Geo Ensani1.pdf۸٫۳۳ MBجزوه درس جغرافیای انسانی ایران ۱ (رشته جغرافیای طبیعی)
geography and urban planning.pdf۷۳۱٫۷۰۹ KBgeography and urban planning
gerdeh shenasi.pdf۳٫۵۳ MBگرده شناسی
Gharaat va darke motone tafsiri.pdf۲٫۲۱ MBقرائت و درک متون تفسیری
ghaziehay sieloo marboot be dars jabr 3.pdf۶۴۵٫۶۳۵ KBجزوه درس جبر ۳ (قضیه های سیلو)
giahan darooe.pdf۲٫۰۲ MBگیاهیان دارویی
giyahan abzi.pdf۳٫۳۲ MBگیاهان آبزی
Goneh shenasie Jonbeshhaye measer ,,.pdf۴٫۲۳ MBگونه شناسی جنبش های اسلامی معاصر
grammar and writing (II) .zip۲۵٫۹ MBدستور نگارش ۲
halofitha.pdf۷٫۰۶ MBهالوفیتها
HEKMAT VA HONAR ISLAMI.pdf۷۹۶٫۶۵۶ KBحکمت و هنر اسلامی
Hendeshe manzer.pdf۴٫۳۳ MBهندسه مناظر و مرایا
hoghogh sazmanhay binolmellali.pdf۳٫۰۶ MBحقوق سازمان های بین المللی
hoghoogh asasi 2.pdf۱٫۴۱ MBحقوق اساسی ۲
hoghooghe binolmelal khososi 1.pdf۱٫۲۶ MBحقوق بین الملل خصوص ۱
honar dar donyae kodakan.pdf۷٫۰۸ MBهنر در دنیای کودکان
jameh shenasi tarikhi.pdf۲٫۶۳ MBجزوه جامعه شناسی تاریخ
joghrafiaye tarikhiye serzeminhaye eslami.pdf۲٫۰۴ MBجغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی
jozve dars elm va amozesh da jahan tashayo.pdf۴٫۱۲ MBجزوه درس علم و آموزش در جهان تشیع
jozve dars gherate motoon tafsiri.pdf۱٫۹۱ MBجزوه درس قرائت و درک متون تفسیری
jozve dars makateb tarikh negari dar tamadon eslami.pdf۲٫۴۱ MBجزوه درس مکاتب تاریخ نگاری در تمدن اسلامی
jozve dars naghd moton trikhi.pdf۳٫۲۳ MBجزوه درس نقد متون تاریخی
jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf۳٫۲۳ MBجزوه درس روش شناسی تاریخ
jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf۳٫۲۳ MBجزوه درس روش شناسی تاریخ
jozve tarikh egtemai shiei.pdf۱٫۳۹ MBجزوه تاریخ اجتماعی شیعه
jozveh akhlagh khanevadeh.pdf۳٫۴۹ MBجزوه اخلاق خانواده
Jozveh arabi ensha 3.pdf۳٫۲۲ MBجزوه عربی انشا (۳) د.دیزیره سقال
jozveh dars sazmandehi mavad (4).pdf۳٫۷۱ MBجزوه درس سازماندهی مواد (رشته کتابداری)
jozveh ders tarikh eslam der shebhe ghareh hend.pdf۱٫۵۸ MBجزوه تاریخ اسلام در شبه قاره هند
jozveh ders tarikh ulom der eslam 3.pdf۱٫۶۲ MBجزوه تاریخ علوم در اسلام ۳
jozveh din ve akhlagh.pdf۱٫۹۳ MBجزوه دین و اخلاق
jozveh kalam jadid.pdf۵٫۶۱ MBجزوه کلام جدید
jozveh motone dini be zeban kharejie 3.pdf۲٫۸ MBجزوه متون دینی به زبان خارجی ۳
jozveh parvaz va tejarat.pdf۴٫۸۷ MBجزوه پرواز و تجارت درس امور مسافرت و صدور بلیت
jozveh tarikh felsefeh eslami 2.pdf۱٫۰۹ MBجزوه تاریخ فلسفه اسلامی ۲
jozveh tarikh tshkilat eslami 1.pdf۱٫۰۵ MBجزوه تاریخ تشکیلات اسلامی ۱
jozveh tarikh tshkilat eslami 2.pdf۱٫۵۷ MBجزوه تاریخ تشکیلات اسلامی ۲
jozveh tarikh ulom der eslam 2.pdf۲٫۴۳ MBجزوه تاریخ علوم در اسلام
jozveh zaban Takhasosi karshenasi arshad oloom eghtesadi.pdf۵٫۵۷ MBجزوه زبان تخصصی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
jozveh zeban ,akhlagh,.pdf۱٫۰۴ MBجزوه زبان اخلاق
jozveh zeban.pdf۲٫۱۶ MBجزوه زبان اخلاق در فلسفه
karborde axhay havaei va mahvarehi dar joghrafia.pdf۳۲٫۶۹ MBکاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا
karborde axhay havaei va mahvarehi dar joghrafiaa.pdf۶٫۳۸ MBکاربرد عکس های هوایی و ماهوارهای در جغرافیا
Karborde narmafzare rayanee.pdf۲٫۵۱ MBروش تحقیق رایانه ای
Karborde narmafzare rayanee.pdf۲٫۶ MBکاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش دینی قرآن و عربی
khakshenasi omoomi.pdf۴٫۶۵ MBخاک شناسی عمومی
Linear Algebra.pdf۳٫۳۸ MBجبر خطی
Maad dar nahjolbalagheh.pdf۴٫۱۱ MBمعاد در نهج البلاغه
mabani bio teknology va keshte bafte giahi.pdf۴٫۹۹ MBمبانی بیوتکنولوژِی و کشت بافت گیاهی
Mabani elm siasat.pdf۱٫۳۸ MBمبانی علم سیاست
mabani hesabdari vahedahy keshvarzii.pdf۱٫۲۸ MBمبانی حسابداری واحدهای کشاورزی
mabani hesabdari vahedahy keshvarzii.pdf۱٫۳۳ MBمبانی حسابداری واحدهای کشاورزی
mabani khoshenvisi.pdf۱٫۱۵ MBمبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران ۱
Mabani nazari memari.pdf۵ MBمبانی نظری معماری
Mabani-e- Modiriat Sanati.pdf۱٫۲۶ MBمبانی مدیریت صنعتی
Maghadir vigeh va bordar vigeh.pdf۱٫۸۴ MBجزوه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ (بخش مربوط به مقادیر ویژه و بردارهای ویژه )
masael khavaremianeh.pdf۱٫۲ MBمسائل خاورمیانه (رشته علوم سیاسی)
mghamat alheriri.pdf۳۹۰٫۰۰۹ KBمقامات حریری
Modiryat raftar sazmani.pdf۷٫۲۳ MBمدیریت رفتار سازمانی
Modiryat va kontrle perojehay fanavari etelaat.pdf۵٫۳۹ MBمدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
MODIRYAT VA TOLIED SANATI.pdf۷٫۹۹ MBمدیریت و تولید صنعتی
Mofradare qoran.pdf۱٫۲۶ MBمفردات قرآن
mohandsye faktorhaye ensani dar mohit kar .pdf۳٫۹ MBمهندسی فاکتورهای انسانی در محیط کار
moton dini be zeban kharegi 1.pdf۲٫۴۴ MBمتون دینی به زبان خارجی ۱
moton dini be zeban kharegi 2.pdf۲٫۴۷ MBمتون دینی به زبان خارجی ۲
moton erfani be zeban kharegi 2.pdf۲٫۰۶ MBجزوه متون عرفانی به زبان خارجی ۲
moton erfani be zeban kharegi1.pdf۱٫۶۲ MBمتون عرفانی به زبان خارجی ۱
Motone adabi dar rastaye nahjolbalagheh.pdf۷۰۳٫۲۶ KBمتون ادبی در راستای نهج البلاغه
Motoon bargozideh nasr adabi.pdf۳٫۰۵ MBمتون برگزیده نثر ادبی (کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی)
motoon nazmo nasre arabi dar iran az aghaz ta soghoot baghdad.pdf۷۰۹٫۴۳۸ KBمتون نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا سقوط بغداد
Motoon nazmoo nasre moaser 2.pdf۲٫۹۲ MBمتون نظم و نثر معاصر ۲
motoon takhasosi geoghrafia.pdf۱٫۵۱ MBمتون تخصصی جغرافیا
Nabovat va emamat.pdf۷٫۱۴ MBنبوت و امامت
naghshye rah modiryat proje .pdf۳٫۹۳ MBنقشه راه مدیریت پروژه
Nahve karbordi-1.pdf۳٫۳۱ MBنحو کاربردی قسمت اول (ارشد نهج البلاغه)
Nahve karbordi-2.pdf۱٫۶۷ MBنحو کاربردی ۲
NAMAYESH DAR IRAN.pdf۶۲۲٫۶۱۷ KBنمایش در ایران
namayeshnameh nevisi be zaban sade.pdf۲٫۶۸ MBجزوه نمایش نامه نویسی به زبان ساده
Narmafzar metre baravoord – mohandesi poroje.pdf۲٫۹۲ MBجزوه درسی نرم افزارهای متره و برآورد
nosazi va degargooni siasi.pdf۱٫۲۴ MBنوسازی و دگرگونی سیاسی
nosazi va degargooni siasi.pdf۱٫۲۴ MBنوسازی  و دگرگونی سیاسی
noso men aladabe andolosi.pdf۱٫۱۸ MBنصوص من الادب الاندلسی
nosos menalnazme va nasr fi asre abbasi 1.pdf۱٫۲۳ MBنصوص من النظم و النثر فی عصر العباسی ۱
Nosos menalnazme vanasr fi asre abbasi 2.pdf۱٫۲۱ MBنصوص من النظم و النثر فی عصر العباسی ۲
nosos.pdf۴۵۷٫۲۱۵ KBنصوص من النظم و انثر من السقوط بغداد الی العصر الحدیث
Olom nahjolbalagheh-2.pdf۵٫۲ MBعلوم نهج البلاغه ۲
padidari va paydari.pdf۸۹۱٫۳۹ KBتاریخ فقه و فقها
parcheshenasi 2.pdf۷۹۵٫۴۶۵ KBپارچه شناسی ۲
Phizic jadid 1.pdf۱۰٫۷۸ MBفیزیک جدید ۱
Phizic Pyaeh 3.pdf۱۰٫۶۴ MBفیزیک پایه ۳
phizike layehaye nazok.pdf۴٫۳ MBفیزیک لایه های نازک
rabeteh dam va marta.pdf۶۷۴٫۷۱۹ KBرابطه دام و مرتع
Rahnamy barsi kotob darsi.pdf۱٫۷۸ MBجزوه راهنمای بررسی کتب درسی(مربوط به درس آموزش ریاضی)
ravanshenasi rahnamaei va moshavere.pdf۱٫۴۹ MBروان شناسی راهنمایی و مشاوره
ravesh estefade az motoon elmi shimi.pdf۴٫۸۸ MBروش استفاده از متون علمی شیمی
ravesh tahgig dar olom.pdf۱۷٫۱۱ MBروش تحقیق در علوم
raveshay tarbiyat badni baray dakhel kelas.pdf۹٫۰۴ MBروشهای تربیت بدنی برای داخل کلاس
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 1.pdf۵۹۸٫۹۹۶ KBشناخت وارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ۱
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 2.pdf۲۹۳٫۴۲۳ KBشناخت وارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ۲
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 3.pdf۳۱۰٫۲۴۱ KBشناخت وارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ۳
Shenakht va Fasafeh Geoghrafia.pdf۱٫۷۱ MBشناخت و فلسفه جغرافیا
SHIMI VA TECNOLOGY RANG.pdf۱٫۹۶ MBشیمی و تکنولوژی رنگ
shimi va teknology CHARM.pdf۳٫۳۴ MBشیمی و تکنولوژی چرم
SHIVEHYA HONARI DORAN ISLAMI IRAN.pdf۲٫۸۱ MBشیوه های هنری دوران اسلامی ایران
Siastae keshvarzi.pdf۱٫۵ MBسیاست کشاورزی
sir tahvol va tatavor naghsh va namad dar honarhay sonati iran.pdf۱٫۲۷ MBسیر تحول و تطور نقش و نماد در هنرهای سنتی ایران
Synoptic Climatology in Environmental Analysis.pdf۴٫۱۱ MBSynoptic Climatology in Environmental Analysis\Brent Yarnal
Tafsir Nagshehha va nemodarhay mozoee.pdf۸٫۸۹ MBتفسیر نقشه ها و نمودارهای موضوعی
tafsir tartibi ghoran karim 1.pdf۹۲۴٫۸۴۱ KBتفسیر ترتیبی قران کریم ۱ (مقطع کارشناسی و جبرانی ارشد)
Tafsire tartibi qoran karim-2.pdf۱٫۳۸ MBتفسیر ترتیبی قرآن کریم ۲
Tafsire tartibi qoran karim-3.pdf۱٫۵ MBتفسیر ترتیبی قرآن کریم
Tahzib.pdf۸٫۹۷ MBجزوه تهذیب القراء
Tanavoe zisti.pdf۱٫۳ MBتنوع زیستی
tarh rizi vahedhaye sanati .pdf۶٫۷ MBطرح ریزی واحدهای صنعتی
Tarikh adabiat jahan.pdf۶٫۵۸ MBجزوه تاریخ ادبیات جهان (گروه کتابداری و اطلاع رسانی)
Tarikh adabyat iran(reshteh ketabdari) .pdf۵٫۳۶ MBتاریخ ادبیات ایران (رشته کتابداری)
tarikh elm fizik.pdf۶٫۸۶ MBتاریخ علم فیزیک
Tarikh eslam dar mesr va sham.pdf۱٫۷۲ MBجزوه تاریخ اسلام در مصر و شام
tarikh parche va lebas 1.pdf۴٫۵۴ MBتاریخ پارچه و لباس ۱
tarikhe adabol arabi fi andelos.pdf۱٫۱۶ MBتاریخ الادب العربی فی الاندلس
Tarikhe kalam va falsafeh eslami.pdf۲٫۶۹ MBتاریخ کلام و فلسفه اسلامی
Tasir qoran dar peydayesh olome zaban arabi.pdf۱٫۲ MBتأثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی
Teoryhay enghelab.pdf۱٫۲ MBتئوری های انقلاب
Toohid dar nahjolbalagheh.pdf۳٫۳ MBتوحید در نهج البلاغه
Tose paydar rostaee.pdf۹۶۳٫۷۱۷ KBتوسعه پایدار روستایی
toseh eghtesadi va barname rizi.pdf۲٫۲ MBتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی
toseh paydar SHAHRI.pdf۱٫۲۳ MBتوسعه پایدار شهری
tour va honar tourgardani.pdf۱٫۵۵ MBتور و هنر تورگردانی (رشته مدیریت جهانگردی)
vaze kononi jahane eslame-1.pdf۳ MBوضعیت کنونی جهان اسلام ۱
veze kononi jehan eslam 1.pdf۳ MBوضع کنونی جهان اسلام ۱
veze kononi jehan eslam 2.pdf۲٫۷ MBوضع کنونی جهان اسلام ۲
wood metal.pdf۱٫۴۶ MBکنترل کیفیت و استانداردهای هنرهای اسلامی ایران ۲
Zaban- Nahjolbalagheh(Tarjomeh).pdf۱٫۳۵ MBزبان ارشد (نهج البلاغه)
ZAban takhasosi 2 reshteh tarikh.pdf۱۵۴٫۹۲۴ KBزبان تخصصی ۲ رشته تاریخ
ZABAN TAKHASOSI ARSHHAD HONAR.pdf۲۱۷٫۸۸۵ KBزبان تخصصی ارشد هنر
zaban takhasosi reshte adbiat arab.pdf۵۰۹٫۸۴۳ KBزبان تخصصی ۲ (رشته ادبیات عرب)
zaban takhasosi zamin shenasi.pdf۴٫۴ MBزبان تخصصی زمین شناسی
Zaban-olom qhoran.pdf۹۲۹٫۷۳۷ KBزبان ارشد (علوم و قرآن)
zaminshenasi phizici bakhshe-1j2.pdf۱۱٫۱۳ MBزمین شناسی فیزیکی جلد دوم (قسمت اول)
zaminshenasi phizici bakhshe-2j2.pdf۹٫۹۱ MBزمین شناسی فیزیکی جلد دوم (قسمت دوم)
zaminshensi phizici bakhshe-1.pdf۱۰٫۴۳ MBزمین شناسی فیزیکی  جلد اول (قسمت اول)
zaminshensi phizici bakhshe-2.pdf۱۰٫۵ MBزمین شناسی فیزیکی جلد اول (قسمت دوم)

منبع:بانک آزمونهای سازمان سنجش

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.