مبلغ چاپ شده روی سفته، سقف تعهدات آن نیست۱

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.