نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

این محاسبه بر اساس شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق‌ شهری ایران و اعداد سالانه شاخص در سالهای 1315 تا 1380 می‌باشد.

روش محاسبه‌:
ابتدا عدد شاخص سال مورد محاسبه (یا سال قبل مطالبه مهریه‌) را تقسیم بر عدد شاخص سال ازدواج می‌کنیم‌. سپس حاصل این ‌تقسیم را، در میزان و مقدار مهریه مندرج در سند ازدواج‌، ضرب ‌می‌نمائیم آنگاه میزان مهریه به نرخ روز بدست می‌آید.

مثال : چنانچه مهریه زنی‌، در سال 1353، مبلغ 000/500/1 ریال‌ بوده و در سال 1377، مطالبه مهریه نماید، ابتدا باید عدد شاخص‌کل بهای کالا در سال 76 را که طبق جدول بانک مرکزی‌، 100 بوده‌ را تقسیم بر شاخص کل بهای کالا در سال 53 که بر اساس جدول‌ مذکور 48/1 می‌باشد، کرده و حاصل بدست آمده را ضربدر مبلغ‌ مهریه مندرج در سند ازدواج وی (000/500/1ریال‌) نموده تا میزان‌ مهریه زوجه در سال 76 بدست آید.

ریال 351/351/101 = 000/500/1 * 48/1001


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌
شاخص کل سهامی کالاها و خدمات مصرفی‌ در مناطق شهری ایران‌
(اعداد سالانه شاخص در سالهای 1380 ـ 1315)

سال‌ عددشاخص‌

1315 05/0
1316 07/0
1317 07/0
1318 08/0
1319 09/0
1320 13/0
1321 25/0
1322 54/0
1323 55/0
1324 47/0
1325 42/0
1326 44/0
1327 49/0
1328 51/0
1329 42/0
1330 46/0
1331 49/0
1332 53/0
1333 62/0
1334 63/0
1335 68/0
1336 71/0
1337 72/0
1338 81/0
1339 88/0
1340 89/0
1341 90/0
1342 91/0
1343 95/0
1344 95/0
1345 96/0
1346 96/0
1347 98/0
1348 01/1
1349 03/1
1350 09/1
1351 15/1
1352 28/1
1353 48/1
1354 63/1
1355 90/1
1356 37/2
1357 61/2
1358 91/2
1359 59/3
1360 42/4
1361 26/5
1362 04/6
1363 67/6
1364 13/7
1365 82/8
1366 26/11
1367 52/14
1368 05/17
1369 58/18
1370 43/22
1371 90/27
1372 26/34
1373 32/46
1374 19/69
1375 26/85
1376 00/100
1377 08/118
1378 83/141
1379 71/159
1380 91/177 __________________

این هم فقط برای جهت اطلاع از ایین نامه اجرایی
نحوه محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك
تاریخ : پنجشنبه، 31 خرداد، 1386
موضوع : قوانين حقوقي

در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1376 راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم ،بشرح ذیل شاخص سالانه كالا و خدمات (شاخص تورم) طي سال‌هاي 1385 ـ 1315 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك ، توسط بانك مرکزی اعلام گردبد .

نحوه محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك

۱۳۸۶/۳/۲۲
شماره د ح/1/1130

مديريت محترم حوزه رياست قوه قضائيه

احتراماً، در اجراي ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 1376 راجع به محاسبه مهريه و مفاد ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني و همچنين مصوبه 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارده به دارنده چك بلامحل بر مبناي نرخ تورم كه توسط اين بانك اعلام مي‌گردد، به پيوست تصاوير شاخص سالانه كالا و خدمات (شاخص تورم) طي سال‌هاي 1385 ـ 1315 براي محاسبه مهريه وجه رايج به نرخ روز و ديون و شاخص ماهانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه چك جهت استحضار ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد تا شاخص‌هاي تقديمي را جهت محاسبه و بهره‌برداري قضايي به كليه شعب دادگاه‌ها و واحدهاي اجراي احكام سراسر كشور ابلاغ و نتيجه را اعلام نمايند.

(جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهاي 1385 ـ 1315 (100=1376))

نحوه محاسبه ارزش مهريه وجه رايج كشور

براساس ماده 2 آئين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب مورخ 13/2/1377 هيأت محترم وزيران، نحوه محاسبه ارزش فعلي مهريه به ترتيب ذيل مي‌باشد:

(فرمول)

بطور مثال اگر ازدواجي با مبلغ مهريه 200،000 ريال در سال 1352 تحقق يافته و قرار باشد مبلغ مذكور در حال حاضر تأديه گردد، براي محاسبه مبلغ مهريه در حال حاضر (سال 1386) از رابطه ذيل استفاده مي‌گردد:

(محاسبه)

براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص كه در جدول پيوست آمده است:

(محاسبه)

در نتيجه مهريه قابل پرداخت در سال 1386 (زمان تأديه) معادل 54.615.625 ريال مي‌باشد.
بديهي است كه تا سال 1386 به پايان نرسد، صورت كسر فوق، شاخص سال 1385 يعني عدد 54/349 خواهدبود و بعد از اتمام سال 1386 و ورود به سال 1387 شاخص سال 1386 جايگزين شاخص 1385 خواهدگرديد.

جدول شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران(100= 1376

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.