وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

آيين‌نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور

آيين‌نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور

وزارت كشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 3/7/1387 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «آيين‌نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور» را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ اشخاص خارجي: اشخاص حقيقي داراي تابعيت خارجي يا فاقد تابعيت جمهوري اسلامي ايران (مانند دارندگان گذرنامه خارجي، دفترچه پناهندگي، برگه يا كارت معتبر آوارگي، فاقد مدرك يا داراي مدارك غيرمعتبر) كه در كشور حضور دارند يا متقاضي ورود، اقامت يا عبور از كشور هستند و همچنين اشخاص حقوقي خارجي اعم از شركت، مؤسسه، سازمان بين‌المللي، سازمانهاي غيردولتي و نظير آنها كه به نحوي با جمهوري اسلامي ايران مرتبط مي‌باشند.

ب ـ پايگاه: پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي.

پ ‌‌ـ شماره اختصاصي: شماره‌اي منحصر به فرد كه براي هر يك از اشخاص خارجي تعيين و اختصاص داده مي‌شود.

ت ـ دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ .

ماده2ـ وزارت اطـلاعات موظـف اسـت به منـظور ساماندهي اطـلاعات مربـوط به اشخـاص خارجـي و توليـد شمـاره اختـصاصي مربوط به آنان، پايـگاه را بـا رعايت حيطه‌بندي و براساس ضوابط مصوب كارگروه موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه، ايجاد و راه‌اندازي نمايد.

ماده3ـ پايگاه، مرجع تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي است. شماره اختصاصي مربوط به اشخاص خارجي حقيقي بايد متضمن نام، تاريخ تولد، كشور محل تولد، شماره مدرك شناسايي، نوع مدرك، تابعيت، جنسيت و يكي از اقلام نام پدر، نام‌‌خانوادگي يا نام جد آنها و شماره اختصاصي مربوط به اشخاص خارجي حقوقي بايد متضمن نام، ماهيت، نوع فعاليت، شماره مجوز يا ثبت در ايران باشد.

تبصره ـ در مورد اشخاص خارجي غيرقانوني، كلاسه اثر انگشت آنها براي توليد شماره اختصاصي الزامي است.

ماده4 ـ وزارت اطلاعات موظف است امكان دسترسي الكترونيكي دستگاههاي اجرايي را به پايگاه، با رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات فراهم نمايد.

تبصره ـ ميزان دسترسي مشتركان پايگاه، توسط كارگروه موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.

ماده5 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در كليه اقدامات و امور مربوط به اشخاص خارجي از جمله فرايند اجرايي ثبت مشخصات آنها از شماره اختصاصي كه توسط پايگاه به آنها اختصاص داده مي‌شود، استفاده كنند.

ماده6 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند تا نيمه اول سال 1388 پايگاههاي اطلاعات خود را به نحوي سازماندهي نمايند كه تمامي اشخاص خارجي در پايگاههاي يادشده با شماره اختصاصي شناخته شوند.

ماده7ـ دستگاههاي اجرايي موظفند پس از اعلام كارگروه موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه، نسبت به درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي در رواديد، پروانه اقامت، پروانه يا كارت اشتغال، پروانه ازدواج، فرمهاي اداري، مدارك شناسايي و ساير موارد مشابه نظير گواهينامه، مدارك آموزشي و مانند آنها اقدام نمايند.

تبصره ـ به منظور افزايش سرعت بررسي، علاوه بر شماره اختصاصي مندرج بر روي اوراق و اسناد شناسايي، بايد مراتب به صورت رمزينه نيز چاپ شود.

ماده8ـ هزينه‌هاي اجرايي اين آيين‌نامه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در بودجه سالانه دستگاههاي ذيربط پيش‌بيني مي‌شود.

ماده9ـ به منظور هدايت، نظارت، زمان‌بندي اجرايي، صدور دستورالعملهاي اجرايي و پيگيري وظايف محول شده به دستگاههاي ذيربط در تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور، كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي كشور، امور خارجه، اطلاعات، دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه و ساير دستگاهها برحسب ضرورت و با مسئوليت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تشكيل مي‌شود.

تبصره1‌ـ كارگروه يادشده موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا ظرف هجده ماه پس  از ابلاغ اين آيين‌نامه، تمامي تكاليف مقرر  اجرا شود.

تبصره2ـ پس از اجراشدن اين آيين‌نامه، دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه حسب وظيفه مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده (180) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (129) برنامه چهارم توسعه موضوع تصويب‌نامه شماره 11877/ت32900هـ مورخ 1/3/1384 مسئوليت نظارت بر اجراي بهينه اين آيين‌نامه را عهده‌دار خواهد شد.

ماده10 ـ كارگروه موضوع ماده (9) اين آيين‌نامه موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عمـلكرد اين آيين‌نامه متضمن پيشرفـت و يا قصور دستگاههاي ذيربط را به‌ هيئت ‌وزيران ارائه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.