جرائم مواد مخدر

جرائم مواد مخدر

علي نوريان

مقدمه

مصرف موادمخدر و اعتياد به آن خطرناكترين پديده جامعه امروزي است كه كه به جز تباهي، نابودي، بيماري، پشيماني و مرگ چيزي به دنبال نخواهد داشت. مصرف موادمخدر به ويژه در جوانان، يكي از نگراني هاي جدي والدين محسوب مي شود و اكثريت مردم اعتياد و گرايش به موادمخدر را مهم ترين عامل تهديدكننده رفاه و امنيت اجتماعي و سلامت فرد و اجتماع مي دانند. جوانان به دليل ويژگي هايي از قبيل استقلال طلبي، كنجكاوي، هيجان خواهي، پيروي از همسالان و عدم اطاعت و پيروي از والدين در بيشتر در معرض خطر مصرف بوده و هدف اصلي توزيع كنندگان موادمخدر هستند و لذا جوانان جزء آسيب پذيرترين گروه هاي سن محسوب مي شوند.

بهترين راه حل مبارزه با موادمخدر، پيشگيري از اعتياد است و يكي از مهم ترين روش هاي پيشگيري، آگاهي مردم از خطرات و مضرات موادمخدر است. صرفنظر از مضرات جسماني و روحي رواني و كاهش جايگاه اجتماعي و موقعيت شغلي فرد، به دليل آنكه ارتكاب اعمال مرتبط با موادمخدر اعم از نگهداري ،خريد و فروش، حمل و استعمال و اعتياد موادمخدر جرم مي باشند مرتكب مجازات سنگين از جزاي نقدي، شلاق، حبس، مصادره اموال و حتي اعدام محكوم خواهد شد.

آشنايي با تعريف موادمخدر و اعتياد

تعريف موادمخدر: براساس تعريف سازمان بهداشت جهاني «دارو يا ماده مخدر در مفهوم كلي آن، هر ماده يا تركيبي از چند ماده شيميايي است كه از جمله مواد مورد نياز بدن براي بقاء سالم به شمار نرفته و مصرف آنها احتمال تغييري در كاربرد بيولوژيكي و حتي ساخت بيولوژيكي بدن را مطرح مي سازد.»

اعتياد: تعريف اعتياد از تعريف معتاد جدا نيست و «معتاد به كسي اطلاق مي شود كه از طريق مختلف (خوردن، تزريق، دود كشيدن و غيره) يك يا چند ماده از موادمخدر را به طور مداوم مصرف مي كند و در صورت قطع اين عمل با مشكلات تني، رواني و رفتاري به تنهايي و يا با هم روبرو مي گردد.»

تقسيم بندي موادمخدر:

موادمخدر از ديدگاه قانوني و از حيث اشتراك و ميزان مجازات به دو گروه تقسيم مي شود:

 • 1- مواد افيوني و حشيش و متشابهين آن
 • 2- ساير ادويه موادمخدر

و از ديدگاه پزشكي بر اساس اشتراك در نوع و اثر اين مواد قابل به تقسيماتي شده اند از جمله موادمسكن، خواب آورها، آرامبخش ها و مواد محرك و هيجاني و توهم زا و اخيراً موادمخدر را به مواد مخدر صنعتي و سنتي تقسيم بندي مي كنند.

علائم اعتياد به موادمخدر:

 • 1- تخفيف حركات ارادي
 • 2- نقصان ميل جنسي
 • 3- خواب آلودگي و يا تغيير الگوي خواب
 • 4- روياهاي شيرين و مطبوع
 • 5- تسكين درد
 • 6- انبساط خاطر همراه با احساس آرامش
 • 7- احساس مبهم از زمان و مكان

علائم هشدار دهنده در هنگام شروع به مصرف موادمخدر

 • 1- تغيير الگوي خواب
 • 2- تغيير الگوي تغذيه
 • 3- كاهش وزن
 • 4- تغيير خلق و خوي
 • 5- يافتن دوستان جديد
 • 6- كنار گذاردن دوستان قديمي
 • 7- افت تحصيلي در دانش آموزان
 • 8- گوشه گيري و خمودگي
 • 9- دروغگويي
 • 10- درخواست پول اضافي
 • 11- تغيير رنگ چهره، چشم ها و لب ها
 • 12- پرخاشگري هاي بي دليل
 • 13- رفتارهاي غيرعادي
 • 14- مفقود شدن برخي اقلام و اجناس در منزل يا محل كار

در زير به برخي از انواع موادمخدر معروف و مشهور در بين معتادان مي پردازيم.

ترياك: ماده اي كه از گرز خشخاش بدست مي آيد اعم از اينكه به صورت تيره بوده يا منعقد و جامد شده باشد با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفين . عمدتاً از طريق تبديل به جلدهاي كوچك و به وسيله قرار دادن روي وافور و يا در معرض آتش يا جسم داغ تبديل به دود شده و دود آن را از طريق وافور يا لوله يا پيپ فرو مي كشند. گاهاً نيز ترياك به صورت تركيب، چاي و قهوه خورده مي شود و معتادان حرفه اي نيز گاهي آن را با آب مخلوط كرده و تزريق زيرجلدي(پوست) مي نمايند. پس از سوزاندن ترياك و عمدتاً هنگام استفاده از وافور، ماده اي به دست مي آيد كه سوخته ترياك است.

شيره مطبوخ: ماده اي است كه از حل كردن سوخته ترياك و يا ترياك و يا جوهرنگاري به تنهايي يا با هم و يا همراه با مواد ديگر در آب و جوشاندن آن به دست مي آيد با هر درجه غلظت و هر نسبت مرفين و منظور از جوهر نگاري: (مايه، سوخته شيره، اسني) ماده اي است كه از سوزاندن شيره مطبوخ به هر نحوي از انحاء به دست مي آيد.

تفاله: ماده اي كه پس از صاف كردن شيره مطبوخ (قبل از طبخ- در حين طبخو يا بعد از طبخ) باقي بماند.

بنگ : سرشاخه هاي خشك شده گلدار يا به ميوه نشسته بوته شاهدانه اعم از آنكه ماده زريني (چرس)آن گرفته شده يا نشده باشد و خرد شده يا نشده باشد.

سبب آسيب به پره مياني بيني شده و در آن ايجاد حفره مي كند. آنقدر خطرناك است كه با اولين مصرف مي تواند سبب سكته قلبي شود. مشكلات تنفسي، آسيب به ريه، تشنج و مرگ ناگهاني به دنبال دارد.

كراك :در سال هاي دور از برگ كوكا تهيه مي شده است ولي كراكي كه امروزه در ايران موجود است، واقعي نيست و در حقيقت نوعي هروئين غليظ شده (تفت داده شده با خلوص 60 تا 90 درصد) همراه با مواد توهم زا و شبيه كتنك خرد شده سفيد يا زرد رنگ است. چهار تا شش ثانيه پس از مصرف، اثراتش شروع مي شود. مصرف اين ماده از كمترين مقدار توسط فرد در طول يك ماه به ده برابر افزايش مي يابد.

كراك بر خلاف ديگر موادمخدر بدون بو و مصرف آن ساده است و حتي اگر در حضور اعضاي خانواده مصرف شود، كسي متوجه مصرف آن نمي شود.كراك به صورت كشيدن، تزريقي و دماغي مصرف مي شود و معمولاً مصرف كراك همراه با قرص هاي لورازپام، كلونازپام وديازپام است.

اثرات مصرف كراك

1-اثرات كوتاه مدت: سنگين شدن شديد چشم ها، مصرف زياد سيگار، افتادن سر به پايين، تكلم دشوار، ضعيف شدن ادراكات محيطي، از بين رفتن درد و خروج استرس و اضطراب از بدن فرد، احساس سرخوشي كاذب و ايجاد ترك در فرد، بروز رفتارهاي خطرناك و حرفهاي بي ربط است.

بر اساس تحقيقات، مصرف چهار روز كراك باعث مي شود كه اثرات آن به مدت 7 سال در فرد باقي بماند و موجب پرخاشگري، لاقيدي، توهمات شديد، عدم تعادل جسمي و اختلالات حركتي، افزايش هذيان گويي و تضعيف حس بينايي و لامسه شود.

2- اثرات بلند مدت: از بين رفتن اشتها، كاهش وزن، يبوست، عفونت هايي همچون ايدزو هپاتيت، شكنندگي پوست، پيري زودرس، افزايش فشارخون همراه با آزادسازي هيستامين كه خارش در فرد ايجاد مي كند از آثار بلند مدت مصرف اين ماده است. مصرف مداوم اين ماده به مدت يكسال اثرات جبران ناپذيري در بدن فرد مصرف كننده اعم از عفونت اجزاي داخلي بدن، پوسيدگي دندان ها، سرطان حنجره و ريه، آسيب به ريه و كبد شده و باعث دير ترميم شدن زخم ها و جوش ها مي شود و باعث چركين و عفوني شدن پوست مي شود كه نزد عامه مردم معروف به كرم زدگي است.

اكستازي(Ecstasy) با اشكال و اندازه اي گوناگون به صورت قرص هاي گرد، كپسول، مايع، آدامس جويدني، پودر و چوب آغشته به اين ماده كه پس از آتش زدن دود آن در محوطه پخش مي شود.

اكستازي به صورت هاي 1- قرص 2- نوشابه (حل كردن در آب يا نوشابه گازدار) 3- استنشاقي 4- جذب پوستي استفاده مي شود.

خطرات: گرمازدگي، چون بيشتر در پارتي ها استفاده مي شود و در پي فعاليت شديد مانند رقصيدن سبب افزايش شديد گرماي بدن مي شود كه بسيار خطرناك است و فرد ممكن است براي رفع تشنگي، آب فراوان بنوشد كه اين خود سبب رقيق شدن بيش از حد خون و از ميان رفتن تعادل سديم خون شده و سبب تورم اعضاء بدن مثل مغز مي شود و در نهايت موجب مرگ مي شود و آثاري مانند توهم گويي، استفراغ و تشنج را در پي دارد.

بزرگي مردمك چشم مهم ترين علامت در مصرف اكستازي و كريستال است.

باورهاي غلط در مورد اكستازي:

1- اكستازي بي خطر است.

2- شما را آرام مي كند.

3- درك شما را افزايش مي دهد.

4- كمك مي كند كه شما شاد باشيد.

5- شما بهتر در ديد مردم جلوه مي كنيد.

هشدار: هرگز به يك مهماني مشكوك نرويد. زيرا، نوشابه هايي كه به شما تعارف مي شود و بوي عطر خاصي كه در مهماني استنشاق مي كنيد و آدامسي كه به شما داده شود و سيگاري كه به شما تعارف مي شود هر كدام مي تواند حاوي مقادير زيادي از اكستازي باشد.

ال اس دي (LSD) (قرص اسيد- برچسب- قند)

نحوه استعمال: تزريق- خوراكي- استنشاق- دود كردن

خطرات: حالت پرواز يا نئشه گي حاصل از آن مي تواند خوشايند باشد اما يك تريپ (مسافرت يا پرواز) بسيار وحشت آور است زيرا افسردگي، روانپريشي، جنون، تشنج، مرگ و خودكشي همراه دارد.

هروئين چيست؟هروئين خالص گرد سفيدرنگي است كه طعم بسيار بدي دارد. هروئين معمولاً با مواد ديگري مانند نشاسته، پودر شكر، پودر تالك، پودر شير، آرد و گچ و غيره تركيب مي گردد. هروئين مي تواند قهوه اي و يا مانند قير تيره باشد.

نحوه استعمال: دود كردن، تزريق وريدي، استنشاق

خطرات: بسيار اعتيادآور است و هپاتيت، ايدز را همراه دارد و استعمال بيش از حد آن، تنفس را متوقف كرده و سبب مرگ مي شود وچون با مواردي مانند گچ، آرد و غيره تركيب مي شود استعمال تزريقي آن سبب ايجاد حساسيت در بدن و خارش شديد مي شود. صدمه به قلب و عروق خوني، عفونت، هوروئيد و سوء تغذيه، آسيب به كبد و كليه نيز از آثار استعمال هروئين است.

آمفتامين:

گرد سفيدرنگ يا خاكستري و گاهي به صورت كپسول يا قرص، براي آنكه آمفتامين  قابل دود كردن باشد آن را كريستاليزه مي كنند كه در اين صورت به آن ICE مي گويند.

نحوه استعمال: استنشاق، دود كردن، تزريق و يا حل كردن در درون مايعات و گاهي خوراكي

خطرات: در كوتاه مدت سبب احساس اضطراب، افسردگي و خستگي مي شود و افزايش ضربان قلب و تنفس، اختلال در ديد، خشكي دهان، سرگيجه و خشونت و مرگ ناگهاني و سكته قلبي را در پي دارد، ضمناً مصرف دراز مدت آن سبب توهم، وحشتزدگي، كاهش وزن، آسيب به مغز و حافظه، تشنج و مرگ مي گردد.

كريستال(شيشه)

از مشتقات كلاسيك آمفتامين است. اين ماده به اشكال مختلف خوراكي، تزريقي يا استنشاقي و تدخيني (مانند سيگار) استفاده مي شود.

كريستال ماده اي شديداً اعتياد آور است و به شكل پودري سفيدرنگ، بدون بو و تلخ وجود دارد كه به راحتي در نوشابه هاي الكلي و غير الكلي حل مي شود. اين ماده تاثيرات خطرناكي بر روي سلامتي انسان دارد. افت حافظه، پرخاشگري و تهاجم و رفتارهاي جنون آميز و آسيب هاي قلبي و مغزي از عوارض مصرف آن است. مصرف اين ماده حالاتي مثل هيجان زدگي، بي تابي، تكلم سريع و تند،تشنج، كاهش خواب و اشتها و افزايش فعاليت فيزيكي به وجود مي آيد و باعث تغييرات در دندان ها و كاهش شديد وزن مي شود.

كوكائين گرد سفيدرنگي  كه از برگ هاي خشك شده گياه كوكا به دست مي آيد. با پختن كوكائين همراه با جوش شيرين ماده محذي به نام crackكراك حاصل مي شود.

نحوه استعمال كوكائين: استنشاق از راه بيني، تزريق وريدي، دود كردن توسط پيپ، جويدن برگها، به كار بردن در غشاء مخاطي دهان- مهبل و مقعد.

خطرات استعمال كوكائين: استنشاق آن از راه بيني

عناوين مجرمانه:

 • 1- كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد موادمخدر
 • 2- وارد كردن، ارسال، صادر كردن، توليد و ساخت انواع مخدر
 • 3- نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش موادمخدر
 • 4- داير كردن يا اداره كردن براي استعمال موادمخدر
 • 5- استعمال موادمخدر به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.
 • 6- توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال موادمخدر
 • 7- فرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكومين موادمخدر كه تحت تعقيب اند و يا دستگير شده اند.
 • 8- امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان
 • 9- قرار دادن موادمخدر يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگران.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

64 + = 70

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.