عناوین رشته های دایر، لیست ارائه دروس، وضعیت منابع درسی و برنامه امتحانات و جدول تطبیق سال تحصیلی ۸۹-۸۸

  • · كارشناسي ارشد:

علوم انساني: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات و جدول تطبيق

علوم پايه: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات و جدول تطبيق

فني و مهندسي: عناوين رشته هاي داير، ليست ارائه دروس، وضعيت منابع درسي و برنامه امتحانات و جدول تطبيق

  • · دكتري:

ليست ارائه دروس: رشته هاي دكتري به تفكيك دانشكده

http://www.pnu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=3662cc7f-3a33-40a5-b562-eff03c64a137

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.