برنامه آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در نيمه اول سال ۱۳۸۹

برنامه آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در نيمه اول سال ۱۳۸۹

برنامه زماني برگزاري آزمون اختبار حسب تصميم كميسيون كارآموزي و اختبار به شرح مندرج در اين اطلاعيه مي باشد.

آزمون اختبار كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام در طبق جدول زماني زير برگزار مي شود:

جمعه ۲۷/۱/۱۳۸۹

ساعت ۹ صبح حقوق تجارت
ساعت ۱۵ ثبت و امور حسبي

جمعه ۳/۲/۱۳۸۹

ساعت ۹ صبح آئين دادرسي مدني
ساعت ۱۵ حقوق مدني

جمعه ۱۰/۲/۱۳۸۹

ساعت ۹ صبح آئين دادرسي كيفري
ساعت ۱۵ حقوق جزا

آزمون اختبار شفاهي در روزهاي پنج شنبه ۲۳/۲/۱۳۸۹ و جمعه ۲۴/۲/۱۳۸۹ برگزار مي گردد.

http://kermanshahbar.com

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.