اسامی دادستانهای انتظامی استانها

 
اسامی دادستانهای انتظامی استانها
ردیفنام و فامیلشماره کارشناسیرشته کارشناسیاستان
۱جمشید – جامعی۲۵-۰۱-۳۳-۰۰۰۵لوازم خانگی و اداریاردبیل
۲سعید – ایمن۱۴۰-۱۲-۱۰۰-۱۸امور وسائط نقلیه موتوری زمینیآذربایجانشرقی
۳فریدون – جلیلی۲۰-۰۱-۵۷-۰۱۱۶کشاورزی و منابع طبیعیآذربایجانغربی
۴حسن – ربانی۱۲۰۱۴۱۰۰۴۵راه و ساختماناصفهان
۵قدرت – رمضانی۳۹-۰۰-۲۱-۰۱۱۷وسائط نقلیهالبرز
۶احمد – محمدی۸۱-۰۳-۴۰-۰۰۱۷دامپروری و دامپزشکیایلام
۷بیژن – باستانی۲۹۵راه و ساختمانبوشهر
۸سیدمهدی – هدایتی۱۱-۰۰-۹۷-۰۳۹۲حسابداری و حسابرسیتهران
۹بهرام – خسروی۳۲۰۰۵۷۰۰۰۱کشاورزی و منابع طبیعیچهارمحال و بختیاری
۱۰مهدی – پورحاجی۴۷-۰۱-۴۱-۰۰۰۱راه و ساختمان ونقشه برداریخراسان جنوبی
۱۱محمد – خسروی۱۷۰۸۵۷۰۰۳کشاورزی و منابع طبیعیخراسان رضوی
۱۲محمد – رادمهر۱۶۰۰۵۷۰۰۲۷کشاورزی و منابع طبیعیخوزستان
۱۳رضا – موسوی نیا۴۶۰۱۴۱۰۰۰۴راه و ساختمان و نقشه برداریخراسان شمالی
۱۴عبدالکریم – تصادقی۲۹۸۱۵۷۰۰۲۰کشاورزی و منابع طبیعیزنجان
۱۵غلامعلی – گنجعلی۴۱-۰۴-۵۷-۱۲۶ترویج کشاورزیسمنان
۱۶محمد – سالاری۳۰۰۲۵۷۰۰۰۵کشاورزی و منابع طبیعیسیستان و بلوچستان
۱۷محمود – ده بزرگی۱۲۹راه و ساختمانفارس
۱۸منصور – حاجی محمدرضائی۲۲ – ۰۰ – ۵۷ – ۰۰۰۲کشاورزی و منابع طبیعیقزوین
۱۹بابک – رهبرنیا۳۱۰۰۳۱دامپروری و دامپزشکیقم
۲۰علی – رستمی۳۳ – ۰۱ – ۵۷ – ۰۰۳۴کشاورزی و منابع طبیعیکردستان
۲۱شاپور – شریفی۲۱-۰۰-۴۱-۱۴۶۸راه و ساختمانکرمان
۲۲یزدان – رحیمی۲۴۰۱۵۷۰۱۲۲کشاورزی و منابع طبیعیکرمانشاه
۲۳رحمان – خادمی۳۶۰۰۵۷۰۰۲۰کشاورزی و منابع طبیعیکهگیلویه و بویر احمد
۲۴حسین – اسلامی۲۶۰۱-۴۱-۰۰۱۱راه و ساختمانگلستان
۲۵محمدرسول – حاجی قلیزاده۱۸-۰۰-۴۱-۰۰۴۷راه و ساختمانگیلان
۲۶سیدجواد – خالقیان۲۷۰۵۴۱۱۶۳۹راه و ساختمانلرستان
۲۷محمدجعفر – یزدانی۱۵-۰۰۴۱-۰۰۴۶راه و ساختمانمازندران
۲۸عزت الله – شفقت۳۱۰۱۴۱۰۰۰۴راه و ساختمان و نقشه برداریمرکزی
۲۹رضا – رفیع۳۱۲۳امور ثبتیهرمزگان
۳۰حسین – ملک پور۲۸۰۰۲۵۰۰۲۴برق، ماشین و تاسیسات کارخانجاتهمدان
۳۱محمدرضا – محرمی۱۹۰۱۲۱۰۱۳۱علوم پلیسییزد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.