وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

آگهي توزيع کارت شرکت درآزمون پذيرش متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت کانونهاي وکلاي دادگستري ايران سال ۱۳۸۹

باتوجه به مندرجات آگهي ثبت نام، به اطلاع کليه داوطلبان اخذ پروانه کارآموزي وکالت که در مهلت مقرر و طبق ضوابط اعلام شده در آگهي مذکور نسبت به ثبت نام ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نموده اند، مي رساند با در دست داشتن مدارک ذيل و طبق جدول زمان بندي جهت دريافت کارت شرکت درآزمون اقدام نمايند.

مدارک مورد نياز جهت دريافت کارت شرکت در آزمون:
۱-اصل و کپي شناسنامه عکسدار يا کارت ملي
۲-اصل و کپي مدرک تحصيلي کارشناسي (ليسانس) در رشته هاي اعلام شده (منطبق با آگهي آزمون)
۳-اصل و کپي مدرک نظام وظيفه درخصوص آقايان (کارت پايان خدمت يا معافيت دائم، گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد، دکتري، حوزوي يا گواهي اشتغال به کار در نيروهاي مسلح منطبق با آگهي آزمون)
۴ – پرينت ثبت نام اينترنتي به همراه کد رهگيري و شماره پرونده
۵- تصوير مدرک استفاده از سهميه ايثارگري با توجه به اعلام قبلي در آگهي ثبت نام

تذکرات:
۱- داوطلبان بايد شخصاً براي دريافت کارت به محل توزيع کارت مراجعه نمايند.
۲-همراه داشتن مدارک فوق براي دريافت کارت الزامي است. بنابراين درصورت همراه نداشتن مدارک به هيچ وجه کارت ورود به جلسه تحويل نخواهد شد و هيچ گونه مسووليتي متوجه متصديان توزيع کارت نخواهد بود.
۳ – محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون درج گرديده است.
۴- تائيد نهائي سهميه ايثارگران با کانون مربوط خواهد بود.
۵- تاکيد مي شود صدور کارت شرکت در آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشوردليل تاييد مدارک متقاضيان براي صدور پروانه کارآموزي توسط کانونهاي وکلاي دادگستري نمي باشد.

اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران

به مدارک مورد نياز جهت اخذ کارت شرکت در آزمون توجه فرمائيد.

۱-کانون وکلاي دادگستري مرکز
تهران – ميدان رسالت – خيابان هنگام – خيابان دانشگاه علم و صنعت – دانشگاه علم و صنعت

تاريخ توزيع :
زن: صبح سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۹
زن :عصر سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳
زن : صبح چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۴و ۱۳۶۵
زن : عصر چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين سال ۱۳۶۶ الي آخر

مرد: صبح سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۶
مرد : عصر سه شنبه ۹/۹ متولدين ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱
مرد: صبح چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴
مرد: عصر چهارشنبه ۱۰/۹ متولدين ۱۳۶۵ الي آخر

۱۱/ ۹ پنجشنبه : رفع نقص موارد روزهاي قبل

ساعت توزيع کارت : ۸-۱۲ و ۱۴-۱۷
———————————————————————
۲-کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي
تبريز- ميدان شهرداري( ساعت)- اول خيابان ارتش جنوبي – ساختمان کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸- ۱۷
——————————————————————-
۳-کانون وکلاي دادگستري فارس و کهکيلويه و بوير احمد
شيراز- خيابان ساحل غربي- مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۳۰/۸ – ۱۲ و ۱۵- ۳۰/۱۷
—————————————————————–
۴-کانون وکلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال بختياري
اصفهان – خيابان بزرگمهر – خيابان ۲۲ بهمن – مجتمع اداري اميرکبير – کانون وکلاي دادگستري اصفهان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۳ و ۱۵-۱۸
—————————————————————-
۵-کانون وکلاي دادگستري آذربايجان غربي
اروميه – خيابان کاشاني- روبروي مرکز بهداشت- کانون وکلاي دادگستري آذربايجان غربي
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۳ و ۱۵-۱۸
—————————————————————-
۶-کانون وکلاي دادگستري مازندران
ساري_ خيابان مازيار – کانون وکلاي دادگستري مازندران
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۶
—————————————————————-
۷-کانون وکلاي دادگستري خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي
مشهد – بلوار وکيل آباد – روبروي پارک ملت – درب شمالي دانشگاه فردوسي – دانشکده الهيات شهيد مطهري
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۲ و ۱۴- ۱۸
—————————————————————-
۸-کانون وکلاي دادگستري گيلان
رشت- ابتداي خيابان رودباري – کوچه ليفکوئي – کانون وکلاي دادگستري گيلان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۸
—————————————————————-
۹-کانون وکلاي دادگستري قزوين
قزوين – خيابان خيام جنوبي – کوچه آتشگران- پلاک ۲۵ کانون وکلاي دادگستري قزوين
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۳۰/۸ – ۱۶
————————————————————–
۱۰-کانون وکلاي دادگستري خوزستان
اهواز – کيان آباد(خيابان اصلي)- نبش خيابان دوم غربي- کانون وکلاي دادگستري خوزستان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۶
—————————————————————-
۱۱-کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه و ايلام
کرمانشاه –۲۲ بهمن – ميدان مرکزي – کوچه ۱۳۰ – پلاک ۵ – کانون وکلاي دادگستري کرمانشاه وايلام
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۲ و ۱۴- ۱۷
—————————————————————-

۱۲-کانون وکلاي دادگستري همدان
همدان- خيابان بوعلي- انتهاي کوچه دادگستري- نبش کوچه پرديس- پلاک ۱۸ کانون وکلاي دادگستري همدان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸- ۳۰/۱۳ و ۳۰/۱۴ – ۳۰/۱۸
——————————————————————
۱۳-کانون وکلاي دادگستري قم
قم – ابتداي خيابان شهيد لواساني( ساحلي)- کوچه يک – پلاک ۱۵- کانون وکلاي دادگستري قم
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۹- ۱۷
—————————————————————–
۱۴-کانون وکلاي دادگستري کردستان
سنندج- بلوار شبلي- بالاتر از ميدان امام شافعي- کوچه هاوين – پلاک ۲۹ کانون وکلاي دادگستري کردستان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۹- ۱۲ و ۱۵- ۱۷
—————————————————————-
۱۵-کانون وکلاي دادگستري گلستان
گرگان- گرگانپارس- خيابان دي – پلاک ۳ – کانون وکلاي دادگستري گلستان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۵
—————————————————————-
۱۶-کانون وکلاي دادگستري اردبيل
اردبيل – کارشناسان فاز يک – مجتمع اداري بعثت – جنب تعاون روستايي- ساختمان کانون وکلا
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۳و۱۴-۱۷
—————————————————————–
۱۷-کانون وکلاي دادگستري مرکزي
اراک – خيابان هپکو- انتهاي خيابان امام حسين نرسيده به اداره کل اوقاف و امور خيريه- کانون وکلاي دادگستري مرکزي
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۳۰/۸ – ۱۳ و ۱۴- ۳۰/۱۶
—————————————————————-
۱۸-کانون وکلاي دادگستري بوشهر
بوشهر – خيابان دواس- دانشگاه خليج فارس
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۶
—————————————————————–
۱۹-کانون وکلاي دادگستري زنجان
زنجان – فلکه قائم(کوچمشکي)- خيابان سرداران شهيد- ساختمان ياران- طبقه چهارم- کانون وکلاي دادگستري زنجان
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹
ساعت توزيع کارت : ۸-۱۴ و ۳۰/۱۵ – ۱۹
—————————————————————
۲۰-کانون وکلاي دادگستري لرستان
خرم آباد –خيابان انقلاب– ميدان ۲۲بهمن – انتهاي خيابان وليعصر-مرکزآموزشي وفرهنگي سماء
تاريخ توزيع : چهارشنبه۱۰/۹و پنجشنبه ۱۱/۹/۸۹

ساعت توزيع کارت : ۸ – ۱۷

————

http://icbar.ir/tabid/119/ctl/Edit/mid/539/Code/378/language/fa-IR/Default.aspx

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.