وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

پاسخ به سؤالات درباره آزمون استخدام قضات1389

در گفت وگو با مديرکل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه صورت گرفت؛ پاسخ به سؤالات درباره آزمون استخدام قضات-‌بخش نخست

به نقل از ماوی:    چندي پيش خبر برگزاري آزمون استخدامي ‌تصدي امر قضا منتشر و به اطلاع عموم مردم و علاقه‌مندان به شرکت در اين آزمون رسيد. در متن اين آگهي 16 مورد به عنوان شرايط و ضوابط استخدام پيش‌بيني شده که بعضي از آنها مربوط به زمان ثبت‌نام و برخي نيز مختص زمان گزينش و اختبار داوطلبان است. با توجه به اهميت مسئله و لزوم پاسخگويي به سؤالات مطرح شده در اين زمينه، “مأوي” با حسن افشار، مديرکل آموزش قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه و دبير کارگروه جذب و استخدام قضات گفت‌وگويي داشته است که به نظر خوانندگان گرامي ‌مي‌رسد.
قانون شرايط انتخاب و استخدام قضات و شرايط کارآموزي چگونه و در چه سالي تصويب شده است؟
در سال‌هاي پيشين قانون شرايط انتخاب و استخدام قضات مورد تصحيح و بازنگري‌هايي قرار گرفته است. در سال 1343 قانون استخدام قضات و شرايط کارآموزي به تصويب رسيد و در تاريخ 19 ارديبهشت 1343 يک قانون الحاقي در چند تبصره به ماده 1 آن افزوده شد که مجوز استخدام کارمندان اداري در امر قضا هم در تبصره 2 آن لحاظ شده بود.
اين قانون در تاريخ 27 اسفند 1347 بار ديگر مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت و مواردي همچون داشتن تابعيت اصلي ايراني، دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته حقوق و شهرت به حسن اخلاق در زمره شرايط استخدام قضات به آن اضافه و بر اين اساس شرايط کارآموزي و کارورزي تشريح شد.
بعد از آن قانون اصلاح شده شرايط انتخاب قضات دادگستري در تاريخ 14 ارديبهشت 1361 از سوي مجلس شوراي اسلامي با ماده واحده شرايط انتخاب قضات تصويب شد که مواردي همچون داشتن ايمان، عدالت و تعهد عملي به موازين اسلامي، طهارت مولد، وفاداري به جمهوري اسلامي ايران، دارا بودن کارت انجام خدمت وظيفه يا معافيت قانوني و عدم اعتياد و سلامت جسمي و رواني نيز در آن پيش‌بيني شده بود.
‌در تاريخ 28 فروردين 1367 تعدادي از مواد قانون مصوب سال‌هاي 1347 و 1361 هم اصلاح و تبصره‌هايي به آن اضافه شد که بيشتر ناظر به رتبه قضايي و ضوابط استخدامي و بازنشستگي قضات بود.
به اين ترتيب، منبع اصلي در استخدام قضات و شرايط مربوط به آنها مقررات سال‌هاي 1347 و 1361 و اصلاحي سال 1367 است. ‌
آزمون استخدامي ‌تصدي امر قضا بر چه اساسي و با توجه به چه نوع نيازسنجي برگزار خواهد شد؟
رئيس محترم قوه قضاييه و مسئولان عالي دستگاه قضايي بر اين اعتقاد هستند که در امر انتخاب و استخدام قضات بايد اهتمام جدي به نخبه‌گزيني و شناسايي آنان داشته باشيم و شرايط را براي جذب و نگهداري نخبگان در دستگاه فراهم کنيم. بنابراين با توجه به ضوابط و مقررات و کمبودهاي فراواني که از لحاظ منابع انساني در بخش قضا وجود دارد، پيش‌نويس اين آگهي از سوي معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در جلسه مسئولان عالي قضايي مطرح شد و در نهايت به استحضار آيت الله آملي لاريجاني رسيد. پس از تأييد و تصويب نهايي ايشان تصميم گرفته شد در سال 1389 آزموني برگزار شود تا از طريق آن تعداد 500 نفر واجد شرايط از ميان آقايان و براساس نمره اکتسابي به صورت چند برابر ظرفيت به اداره کل گـزيـنـش و اسـتـخـدام قضات معرفي شوند. ‌
بـرگـزاري ايـن آزمـون چندمين تجربه معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در اين خصوص است؟
از آنـجـا ‌کـه دسـتـگاه قضايي به ورودي منابع انساني، به‌ويژه قضات، اهميت خاصي داده است، ضرورت توجه به نخبه‌گزيني و نخبه‌شناسي در بخش ورودي دستگاه قضايي مطرح شد؛ اما اين اعمال سياست با حضور آيت الله آملي لاريجاني سرعت بيشتري به خود گرفت و اهتمام افزون‌تري براي جذب نيروهاي توانمند انجام شد. به اين ترتيب، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه اجراي اين مسئوليت فرا سازماني را برعهده گرفت؛ در حالي که در گذشته اين امور توسط معاونت اول قوه قضاييه و اداره کل گزينش و استخدام قضات به انجام مي‌رسيد، اما با تعامل ميان اين معاونت و معاونت اول برگزاري آزمون استخدام قضات به تأييد رئيس محترم قوه قضاييه رسيد. ‌
معاونت آموزش و تحقيقات نيز براي بهره‌مندي بيشتر از انديشه، تجربه و اسناد سازماني و اطلاعات موجود در ديگر بخش‌ها نظير <اداره کل کارگزيني قضات> و به طور خاص <اداره کل گزينش و استخدام قضات> کارگروهي را با حضور قائم مقام معاونت آموزش و تحقيقات، مديران کل کارگزيني،‌گزينش، استخدام و آموزش قضات و دو نفر از مشاوران اين معاونت تشکيل داد و مديرکل آموزش قضات به عنوان دبير کارگروه انتخاب شد. مصوبات اين کارگروه به نظر معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه مي‌رسد. مسائل مهم مربوط به اين کارگروه نيز در جلسات مسئولان عالي قضايي مطرح شده و به استحضار رئيس قوه قضاييه مي‌رسد. در واقع نتيجه کـــار ايـــن کـــارگــروه پــس از تصويب رياست قوه قضاييه، مـفـاد آگـهـي مـنـتـشـر شده در خـصـــوص بــرگــزاري آزمــون استخدام قضات است. ‌
در اين آزمون چه مواردي لحاظ و پيش‌بيني شده است؟
در طراحي و برگزاري اين آزمون سعي شده است گام‌هاي مـؤثـري درجـهت شناسايي و جذب نخبگان برداشته شود و دايره شمول افراد نيز وسيع‌تر ديده شده است تا تعداد بيشتري از داوطلبان در آن شرکت نمايند؛ براي مثال، ارائه مـدرک کـارشـنـاسـي ارشد يکي از ويژگي‌ها و شرايط پيش‌بيني شده در آزمون‌هاي قبلي بود؛ همچنين در آزمون جديد دارا بودن مدرک کارشناسي حقوق و الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي پايه و مبنا قرار گرفته است. البته اگر داوطلبي مدرک کارشناسي ارشد يا دکتراي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ارائه نمايد، اما ليسانس غيرمرتبط داشته باشد، شرايط ثبت‌نام و شرکت در آزمون را نخواهد داشت. بعلاوه اگر داوطلب شرکت در آزمون مدرک کارشناسي حقوق يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي داشته و نيز تحصيلات تکميلي خود را در همان رشته به پايان رسانده باشد، از اولويت جذب برخوردار است. نداشتن سوءپيشينه، دارا بودن حداقل 23 سال سن و حداکثر 39 سال تمام در زمان ثبت نام، عدم اعتياد به موادمخدر و روان‌گردان و تعهد خدمت به مدت 10 سال در استان‌ها و مناطق مورد نياز از ديگر شرايط لحاظ شده است. ‌
چـه اولـويـت‌هـاي ديگري در جذب داوطلبان لحاظ مي‌شود؟
در اين آزمون پنج اولويت به عـنــوان اولــويـت‌هـاي جـذب بـراي داوطلبان مدنظر قرار گرفته است. بــراســاس آگـهـي مـنـدرج، دسـتـگـاه قـضايي با توجه به اين‌که درصدد اسـت از افـرادي بـهره‌مند شود که داراي توانمندي‌ها و دانش قضايي بالايي هستند، براي دانش‌آموختگان مقطع کارشناسي ارشد و بالاتر در رشته خاص حقوق اولويت جذب قرار داده است تا سطح تحصيلات تکميلي قضات را بالاتر ببرد. داشتن معدل بالاي 17 چه در مقطع کارشناسي و چه کارشناسي ارشد و دکترا به عنوان يکي ديگر از اولويت‌هاي جذب منظور شده است. براي اولين بار شرط تأهل در زمان ثبت نام با تـوجـه بـه اهـمـيـتـي کـه ايـن امر در آموزه‌هاي ديني و عرفي داراست و به لحاظ شأن بالاي قضات و اين‌که آنان بــا افـراد گـونـاگـون در دادگـاه‌هـاي خانواده و دادسراها مواجه هستند، به عـنـوان يـکـي ديـگر از اولويت‌هاي جذب مورد توجه قرار گرفته است. ‌
آن دسـته از داوطلباني هم که بومي ‌استان‌هاي خوزستان،‌کرمان، سـيـسـتـان و بـلـوچـستان، هرمزگان، آذربايجان غربي، کردستان و ايلام هستند، به شرط کسب حدنصاب نمره علمي ‌و ارائه تعهد خدمت در استان خود به مدت 10 سال در اولويت جذب قرار گرفته‌اند. علاوه بر آن، با توجه به مدنظر قرار گرفتن سياست شناسايي نخبگان در جـامـعـه حـقـوقـي و دانـشـگاهي، چنانچه ساير افراد از استان‌هاي ديگر هم با کسب امتياز لازم چنين تعهدي را بدهند، تعدادي از اين سهميه به آنان تعلق مي‌گيرد و از اولويت جذب برخوردار خواهند بود. ‌
يکي ديگر از اولويت‌هاي جذب که مورد سؤال نيز واقع مي‌شود، داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حقوقي است که شامل پنج سال سابقه وکالت يا مشاوره حقوقي در دفاتر و ادارات و مؤسسات دولتي و خصوصي مي‌شود. به اين منظور بايد در هنگام ثبت نام در سايت معاونت آموزش و تحقيقات، بخش مربوط به اين مورد با ذکر نوع مدارک و مستندات نظير حکم کارگزيني تکميل شود تا پس از اعلام نتايج آزمون، پذيرفته‌شدگان مدارک مثبته خود را به اداره کل کارگزيني ارائه کنند.
آيا کارمندان قوه قضاييه، اعضاي شوراهاي حل اختلاف يا سازمان‌هاي تابعه، فرزندان معظم شهدا، ايثارگران و جانبازان از اولويت جذب در اين آزمون برخوردارند؟
برگزاري آزمون و استخدام قضات شرايط و ضوابط خـــــــــاص خـــــــــود را دارد و بــــــــا استخدام‌هاي عمومي ‌کمي ‌متفاوت اســت. ايــن آزمـون در واقـع يـک مسابقه علمي ‌به شمار مي‌رود. با توجه به اولويت‌هاي جذبي که در اين آگهي پيش‌بيني شده است، در آزمـون اوليه اولويت جذبي براي افراد مورد پرسش در نظر گرفته نشده است؛ اما پس از شرکت در اين مسابقه سراسري و کسب حد نصاب نمره در مرحله گزينش، اختبار و استخدام مطابق با ضوابط و قوانين جاري و مقرراتي که اداره کل گزينش و استخدام قضات اعمال خواهد کرد، ان‌شاءالله اين افراد بتوانند در اولويت جذب و استخدام قرار گيرند.
با توجه به اين‌که دارندگان معدل بالا از آزمون اوليه معاف هستند، شرايط جذب آنها چگونه است؟ ‌
بر اساس سياست‌هاي رئيس‌قوه‌قضاييه و به تبع آن معاونت آموزش و تحقيقات، همچنين در راستاي سياست نخبه‌گزيني سعي بر اين شده تا تسهيلاتي براي ورود آسان افراد به تصدي امر قضا فراهم شود. به اين ترتيب تنها دانش‌آموختگان رشته حقوق با معدل بالاي 18 که از مراکز آموزش عالي درجه يک مطابق با ضوابط وزارت علوم و فــن‌آوري فــارغ‌الـتـحـصـيـل شـده‌انـد (اسـامـي ‌مـراکـز و دانشگاه‌هاي درجه يک کشور به‌زودي پس از وصول پاسخ استعلام از مرجع ذي‌صلاح در سايت معاونت آموزش و تـحـقـيـقـــات اعـــلام خـــواهـــد شـــد) و دانــشــجــويــان و فـارغ‌الـتـحـصـيلان مقطع دکتراي رشته حقوق در همه گرايش‌ها از شرکت در آزمون علمي‌ معاف هستند. طبق آگهي منتشر شده اين افراد مي‌توانند با به همراه داشتن مدارک مستند اعم از مدرک تحصيلي و هويتي خود به اداره کل گزينش قضات مراجعه يا از طريق شماره ‌تلفن‌هاي اين اداره کل پرسش‌هاي خود را مطرح کنند.
‌ بر اساس بند (هـ) آگهي ياد شده هفت استان در اولويت جذب قرارگرفته است؛ اما داوطلبان مي‌توانند 10 استان را انتخاب کنند. از سويي سهميه تخصيص داده شده کمتر از 500 نفر است، در حالي که تعداد اين سهميه 500 نفر اعلام شده است. به اين ترتيب جذب مابقي افراد به چه شکلي خواهد بود؟
به لحاظ کمبود نيروي انساني طبق آگهي، هفت استان که با کمبود شديد نيروي انساني مواجه هستند، در اولويت جذب نيرو اعم از بومي ‌و غيربومي‌خواهند بود. داوطلبان مـي‌توانند سه استان مورد نظر خود را انتخاب کنند. درخصوص تفاوت ميان مجموع تعداد سهميه ذکر شده در جدول آگهي( 212 نفر) و اعلام اين‌که تعداد 500 نفر جذب خواهند شد، مابقي پذيرفته شدگان بنا به اعلام اداره کل کارگزيني و به تناسب نـيـاز و کـمـبـودي کـه در اسـتـان‌هاي مختلف وجود دارد، جذب و استخدام مي‌شوند. البته اين محدود به 29 استان مي‌باشد و استان تهران به لحاظ اهميت و حـسـاسـيـتي که دارد، در کارگروه تصميم گرفته شد از اين امر مستثنا شده و درخصوص رفع نياز آن در آينده از قضات باتجربه و باسابقه ساير استان‌ها که تمايل به انتقال به تهران دارند، استفاده شود. ‌
بنابراين، علاقه‌مندان به شرکت در اين آزمون بايد هنگام ثبت نام در سايت معاونت آموزش و تحقيقات، 10 اولويت محل خدمت براي خود انتخاب کنند که از اين تعداد هفت استان مندرج در آگهي به‌علاوه 22 استان ديگر مورد انتخاب خودشان است و در صورتي که همه اين 10 اولويت، استان‌هاي انتخابي خود فرد باشد، به تبع اولويت جذب پايين مي‌آيد.
‌ذکر اين نکته ضروري است که دستگاه قضايي هيچ الزام و تعهدي بر پذيرش اولويت‌هاي منتخب داوطلبان نخواهد داشت؛ بلکه پذيرفته‌شدگان بر اساس امتياز کسب کرده و نياز تعريف شده دستگاه قضايي و در راستاي اجراي قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات، طبق اعلام نياز استان‌ها و در نهايت اعلام اداره کل کارگزيني قضات، در يکي از حوزه‌هاي قضايي پذيرفته شده مشغول انجام خدمت قضايي خواهند شد. ‌
‌جزئيات ثبت نام در سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه به چه نحوي است؟
در تلاشيم که اين آزمون با رعايت استانداردهاي آموزشي برگزار شود. همچنين مقرر شده است که تمامي هزينه‌هاي اجراي اين آزمون از طريق خود قوه قضاييه پرداخت شود و هيچ‌گونه وجهي از داوطلبان دريافت نگردد. همان‌طور که در آگهي و سايت مربوط اعلام شده است،نحوه ثبت نام در آزمون به صورت اينترنتي است. به اين شکل که چند روز قبل از ثبت‌نام،داوطلبان بايد به معاونت آموزش و تحقيقات دادگستري مراکز استان‌ها مراجعه و کارت اعتباري را که داراي رمز عبور و کد امنيتي است، دريافت نمايند. زمان دقيق توزيع کارت اعتباري از طريق سايت مربوط اعلام خواهد شد وداوطلبان در حال حاضر از مراجعه به دادگستري‌ها خودداري کنند.
در استان تهران نيز داوطلبان بايد به مـعـاونـت آمـوزش و تـحـقيقات مراجعه نمايند؛ البته از طريق سايت اين معاونت، زمان و مکان دقيق آزمون اطلاع‌رساني خواهد شد.
داوطـلـبـان از تـاريـخ يـکـم لغايت10 تيرماه، به مدت 10 روز فرصت دارند با ورود بــه ســايــت مـعــاونــت آمــوزش و تحقيقات قوه‌قضاييه اطلاعات دقيق خود را وارد کـنـنـــد. هـــرگـــونــه تـعــارض در مندرجات و محتواي واردشده با مسئوليت خود فرد است و در صورت نقص به هيچ‌گونه اعتراضي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
‌مواد درسي و ضرايب آنها در آزمون به چه صورتي است؟ ‌
به لحاظ اهميت آزمون تصدي قضا و اين‌که ضرورت دارد قـــاضـــي بــه مــواد درســي تـخـصـصــي و عـمـومـي ‌اعـم از ادبـيـات فارسي، ادبيات عرب، احکام و معارف اسلامي اشراف کاملي ‌داشته باشد، موارد درسي در اين آزمون برخلاف دوره‌هاي قبلي که محدود به 8 تا 9 مورد بوده‌تا 11 مورد افزايش يافته و ضريب آنها نيز تعيين شده است. طبق آگهي منتشر شده، دروس آيـيـن دادرسـي مـدنـي، کـيـفـري و‌حقوق جزاي عمومي ‌و اختصاصي به لحاظ اهميت ويژه‌اي که در امر قضا دارند، ضريب 3 دارند. حقوق مدني و فقه اعم از قواعد فقه، متون فقه و اصول فقه با ضريب 2 و براي مابقي دروس ضريب يک در نظر گرفته شده است. همچنين در کارگروه تشکيل شده، مصوب گرديد آيين دادرســي مــدنـي و کـيـفـري، حـقـوق جـزاي عـمـومـي‌و اختصاصي ، حقوق مدني و فقه در قالب 20 سؤال و مابقي دروس هر يک 10 سؤال، به صورت چهارگزينه‌اي طراحي شود. ‌
نحوه طرح و جمع‌آوري سؤالات چگونه و از سوي چه کساني خواهد بود؟ ‌
پـرسـش‌هـاي مـتـعـددي با رعايت مسائل امنيتي و حفاظتي درخصوص مواد درسي مندرج از سوي قضات عالي‌رتبه دستگاه قضايي که داراي کرسي تدريس در دانشگاه‌ها و معاونت آموزش و تحقيقات هستند، همچنين استادان دانشگاه‌ها در حال طراحي است که در بانک سؤالات جمع‌آوري و به صورت کاملاً محرمانه از سوي يک هيئت يا معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، انتخاب و به چاپ خواهد رسيد و براي برگزاري آزمون در اختيار مجري گذاشته خواهد شد.
‌منابع آزمون داوطلبان تصدي امر قضا چيست؟
اين آزمون نيز همانند آزمون تحصيلات تکميلي، کارشناسي ارشد و دکترا که سازمان سنجش منابع را اعلام نمي‌کند، منابع امتحاني به طور خاص بيان نشده است. با توجه به اهميت تصدي امر خطير قضا و جامعيتي که قاضي در مديريت قضايي و دادرسي‌هاي مدني و کيفري دارد، منابع مختلفي بايد مطالعه شود. اين منابع تخصصي و عمومي ‌تقريباً ميان حقوق‌دانان و دانشگاهيان مشخص است و در دانشگاه‌ها تدريس‌مي‌شود که به عنوان منابع مرجع، در پژوهش‌هاي فقهي و حقوقي استفاده مي‌شود.
‌بديهي است، خود قوانين ، تفسير آنها،‌رويه قضايي و نظريات مشورتي هم مي‌تواند از منابع مورد مطالعه باشد.
‌اين آزمون به صورت متمرکز تنها در استان تهران برگزار مي‌شود؟
با توجه به اين‌که هنوز مشخص نيست چه تعداد در اين آزمون شرکت خواهند کرد، حدود 20 هزار کارت اعتباري درنظر گرفته شده که تا حدود 30 هزار کارت هم قابل افزايش است. همچنين 5 منطقه شمال شرق، شمال غـرب، جـنـوب شرقي، جنوب غربي و منطقه مرکزي به‌عنوان محل آزمون انتخاب شده است. پيش بيني شده آزمون مورد نظر در شهرهاي مشهد، ‌تبريز، کرمان، اهواز و تهران برگزار شود. البته احتمال تغيير نيز بعد از بررسي تعداد شرکت‌کنندگان وجود دارد. به طور حتم تعيين محل دقيق آزمون حتي متمرکز بودن آن در تهران يا عدم تمرکز برگزاري در يک شهر، بعد از ثبت‌نام داوطلبان و بررسي تعداد شرکت کنندگان اعلام خواهد شد. ‌
‌جزئيات مربوط به زمان برگزاري آزمون، تصحيح اوراق، صدور کارنامه و رتبه‌بندي داوطلبان را اعلام بفرماييد.
در آگهي اعلام شده کارت ورود به آزمون سه روز قبل از آن يعني در تاريخ 23 تا 25 شهريور ماه قابل دريافت است. آزمون جمعه مورخ 26 شهريور سال جاري برگزار خواهد شد. اين نخستين باري است که ثبت نام در اين آزمون به صورت اينترنتي است. ساير فرآيندها نيز اعم از تصحيح اوراق،‌صدور کارنامه و رتبه‌بندي داوطلبان به صـورت مـکـانـيـزه انجام خواهد گـرفـت.حداکثر سه روز پس از برگزاري آزمون، تصحيح اوراق شروع خواهد شد. البته زمان دقيق آن هنوز قابل پيش‌بيني نيست. همچنين در زمان تصحيح اوراق يـقـيـنـاً نـمـايـنـدگـان، ‌کـارشـناسان معاونت آموزش و تحقيقات قوه قـضـــايــيـــه، طـــراح نــرم افــزار و نـمايندگان حفاظت و اطلاعات قوه حضور خواهند داشت. علاوه بر تصحيح ماشيني، اوراق به صورت رندمي ‌مورد بازبيني و بررسي قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب درصد اشتباه کمتر است. درصورت اعتراض نيز با تعيين فرجه‌اي به اعتراضات -در هيئتي- رسيدگي خواهد شد.
پس از کسب حد نصاب لازم و اعلام چندبرابر ظرفيت اسامي ‌پذيرفته شدگان در آزمون علمي، داوطلبان بايد با همراه داشتن مدارک لازم به اداره کل گزينش و استخدام قضات در فرجه تعيين شده مراجعه کرده و با تشکيل پرونده، فرآيند مربوط به استعلام، اختبار و ساير امور گزينشي را انجام دهند. اسامي ‌نهايي پذيرفته شدگان نيز براي ورود به دوره کارآموزي به اداره کل آموزش قضات اعلام خواهد شد.
اگر صحبت ناگفته‌اي باقي مانده است، بفرماييد. ‌
جامعه حقوقي ما از شعور و آگاهي بالايي برخوردار است. تصدي امر قضا و اجر معنوي که در اين امر حاکميتي وجــود دارد، بـر کـسـي پـوشـيـده نـيـسـت. بـا تـوجـه بـه سياست‌هاي دستگاه قضايي مبني بر نخبه گزيني و ارج نهادن به نخبگان جامعه قضايي، حوزوي و دانشگاهي براي جذب آنها اهتمام جدي صورت گرفته است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي اشاره کرد. با اين محتوا که اگر کسي سه سال در يک گروه توقف داشته باشد، مشمول يک گروه اضافه خواهد شد. به نظر مي‌رسد با تمهيدات انديشيده شده و با داشتن اين نگاه ويژه در مورد آيين نامه گروه‌هاي شغلي استقبال در زمينه ورود به دستگاه قضايي بيشتر شود . ‌
از آنـجـايي که دستگاه قضايي به وجود نيروهاي تـوانـمـنـد، ‌بـاهـوش،‌نـخـبـه و بـاوجـدان نـيـازمـنـد است، دست‌اندرکاران برگزاري اين آزمون و مسئولان عالي قضايي خواستار آن هستند تا دانش آموختگان رشته حقوق و الهيات با گرايش فقه و حقوق اسلامي‌کارشناسي و مدارک بالاتر- همچنين استادان و مدرسان دانشگاه‌ها در صورتي که موانع قانوني جذب براي آنها وجود نداشته باشد- در اين آزمون شرکت نمايند تا ان‌شاء الله با اعمال سياست‌هاي پيش رو، گام‌هاي مؤثري در جهت رفع کمبود قاضي و ارتقاي بيش از پيش جايگاه دستگاه قضايي برداشته شود. ‌
داوطلبان براي ثبت‌نام بايد به سايت معاونت آموزش و تحقيقات قوه‌قضاييه به نشاني http://www.lawtraining.ir یا http://azmoon.lawtraining.ir مراجعه کنند. ‌
روابط عمومي ‌و اطلاع رساني معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه نيز با شماره تلفن 02188919407 پـاسخگوي سؤالات مربوط به آگهي آزمون داوطلبان تصدي امر قضا منتشر شده در نشريه <مأوي> در تاريخ دوازدهم خردادماه سال جاري مي‌باشد. ‌
اداره کل گزينش و استخدام قضات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه در تهران، خيابان حافظ، روبه‌روي دانشگاه اميرکبير، ساختمان معاونت آموزش و تحقيقات، طـبـقـه اول واقـع شـده و شـمـاره تـلـفـن ايـن اداره کـل 88808973-021 است

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.