قانون ثبت احوال

قانون ثبت احوال فصل اول – كليات ماده 1- وظايف سازمان ثبت احوال كشور به قرار زير است الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه. ب – ثبت واقعه  فوت و صدور گواهي وفات. ج – تعويض شناسنامه هاي موجود در دست مردم. د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات. هـ – صدور […]

قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها به همراه آيين‌نامه اجرايي آن ماده 1 – مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک. ماده 2 – قسمتهای مشترک مذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده […]

قانون تصديق انحصار وراثت ‌مصوب شب 14 مهر ماه 1309

قانون تصديق انحصار وراثت ‌مصوب شب 14 مهر ماه 1309 ‌ماده اول – در هر موردي كه يك يا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفايي را اعم از منقول يا غير منقول يا اسنادي كه نزد غير است به عنوان وراثت‌اخذ نمايند و يا طلب متوفايي را به اين عنوان وصول كنند و متصرف […]

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

قانون‌ تشکیلات‌ و اختیارات‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ – مصوب‌ 2  10  1363 ماده‌ 1 ـ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ اوقاف‌ به‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ تغییر نام‌ می‌یابد و امور ذیل‌ به‌ عهده‌ این‌ سازمان‌ واگذار می‌گردد. 1 ـ اداره‌ امور موقوفات‌ عام‌ که‌ فاقد متولی‌ […]