خانه / بانک قوانین (صفحه 7)

بانک قوانین

دراین بانک تمام قوانیین ایران موجود می باشند قوانینی که احتمالا”موجود نیستنی را ذکر نمایید تا در بانک قرار گیرند

قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى

قانون نحوه اجراى محكوميت‏هاى مالى به همراه آئين‏نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراى محكوميتهاى مالى ماده 1- هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايى به پرداخت جزاى نقدى محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالى غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور …

ادامه نوشته »

‌قانون رسيدگي به صلاحيت قضات

قانون رسيدگي به صلاحيت قضات ‌ماده 1 – رسيدگي به صلاحيت قضاتي كه صلاحيت آنان طبق موازين شرعي و قانوني از ناحيه مقامات مصرحه در اين قانون مورد ترديد است از‌طريق محكمه عالي انتظامي قضات كه متشكل از سه نفر قضات گروه 8 خواهد بود صورت مي‌گيرد.‌عزل و نصب اين …

ادامه نوشته »

‌قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات

قانون تشكيل محكمه عالي انتظامي قضات ‌ماده 1 – در صورتي كه رييس قوه قضاييه، قاضي شاغل را طبق موازين شرعي فاقد صلاحيت تصدي امر قضا بداند، مي‌تواند موضوع را به كميسيون‌كارشناسي مركب از:1 – دادستان انتظامي قضات2 – معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري3 – معاون قضايي دادستان …

ادامه نوشته »

متن کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر

متن کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر مقدمه از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي , عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد. از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق نشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده …

ادامه نوشته »

کنوانسیون راجع‌به‌جرایم و برخی‌اعمال ارتکابی دیگر درهواپیما

کنوانسیون راجع‌به‌جرایم و برخی‌اعمال ارتکابی دیگر درهواپیما دول طرفین این کنوانسیون در موارد ذیل موافقت نمودند فصل اول‌ قلمرو اجرای کنوانسیون‌ ماده 1 ـ 1 ـ مقررات کنوانسیون حاضر در موارد زیر مجری خواهد بود الف ـ در مورد جرایم موضوع قوانین جزایی‌.

ادامه نوشته »

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران

‌قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران ‌مصوب 19 ارديبهشت ماده 1310 شمسي ‌ماده 1 – هر يك از اتباع خارجه براي ورود و اقامت و خروج از ايران بايد اجازه مأمورين مربوطه ايران را تحصيل نمايند. ‌ماده 2 – اجازه ورود به ايران و عبور از …

ادامه نوشته »

قانون مطبوعات

قانون مطبوعات فصل اول / تعريف مطبوعات ماده 1. مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند. تبصره 1 …

ادامه نوشته »

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ‌مصوب 5 فروردين ماه 1308 ‌ماده اول – كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومي محكوم مي‌شود.‌و …

ادامه نوشته »

‌قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ‌فصل اول – مواد عمومي ‌ماده 1 – دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي‌كليه‌افراد زير كه در اين قانون به اختصار «‌نظامي» خوانده مي‌شوند رسيدگي مي‌كنند: ‌الف – كاركنان ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وسازمانهاي وابسته. ب – كاركنان …

ادامه نوشته »

‌قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني

‌قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني ‌مصوب 29 آذر ماه 1315 ‌ماده 1 – هر كس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأمورين به خدمات عمومي وجه نقد يا‌فائده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء …

ادامه نوشته »

‌قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي‌نمايند

قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي‌نمايند ‌مصوب 31 ارديبهشت ماه 1308 ‌ماده اول – هر گاه محكوم‌عليه يا مديون يا كفيلي مال غير را مال خود معرفي نمايد و همچنين اگر مدعي‌عليه براي تأمين مدعي‌به مال متعلق به غير‌را مال خود معرفي كند …

ادامه نوشته »

‌قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند

‌قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند ‌مصوب 3 مرداد ماه 1307 شمسي ‌ماده اول – هر گاه اشخاصي با يكديگر تباني كرده و براي بردن مالي كه متعلق به غير است بر همديگر اقامه دعوي نمايند اين اقدام آنها جزء تشبث‌به وسايل متقلبانه براي بردن مال …

ادامه نوشته »

متن قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی متن کامل قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ کتاب اول کلیات باب اول – مواد عمومی ماده ۱ – قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود . ماده ۲ – هر فعل یا …

ادامه نوشته »

قانون مبارزه با پولشوئي

قانون مبارزه با پولشوئي: جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره۳۲۱۵۶/۲۷۱۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مبارزه با پولشويي كه با عنوان لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسلامي …

ادامه نوشته »

‌قانون صدور چك با اصلاحات1382.6.12

قانون صدور چك با اصلاحات1382.6.12 ‌‌ماده 1 – انواع چك عبارت است از: 1 – چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. 2 – چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب …

ادامه نوشته »