خانه / بانک قوانین (صفحه 6)

بانک قوانین

دراین بانک تمام قوانیین ایران موجود می باشند قوانینی که احتمالا”موجود نیستنی را ذکر نمایید تا در بانک قرار گیرند

‌قانون راجع به رشد متعاملين

قانون راجع به رشد متعاملين ‌مصوب 13 شهريور ماه 1313 شمسي ‌ماده واحده – از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناء نكاح و طلاق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر‌اسناد رسمي بايد كساني را كه به سن 18 سال شمسي تمام …

ادامه نوشته »

قانون راجع به انكار زوجيت

قانون راجع به انكار زوجيت ‌مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) ‌ماده اول – هر گاه مردي در مقابل دعوي زن راجع به حقوق مالي ناشي از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غيره انكار زوجيت كند و بعد معلوم‌شود اين انكار بي‌اساس بوده محكمه …

ادامه نوشته »

قانون حمايت خانواده

قانون حمايت خانواده ‌مصوب 1353.11.15 ‌ ماده 1 – به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در‌دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي‌شود رسيدگي …

ادامه نوشته »

قانون تنظيم خانواده و جمعيت

قانون تنظيم خانواده و جمعيت ‌ماده 1 – كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيش‌بيني و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از‌تصويب اين قانون متولد مي‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزنداني كه تا تاريخ …

ادامه نوشته »

قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش ‌ماده واحده  – گواهي صادره از مراجع قضايي در خصوص عدم امكان سازش بين زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ، به دفتر‌ثبت طلاق تسليم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود. ‌در صورتي كه ظرف مدت مقرر گواهي …

ادامه نوشته »

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي

قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد     رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي …

ادامه نوشته »

قانون تسهيل ازدواج جوانان

قانون تسهيل ازدواج جوانان ماده 1 – به منظور توانمند سازي جوانان براي تشكيل خانواده، دولت مكلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ايجاد نمايد. اساسنامه صندوق شامل ماهيت صندوق، منابع مالي، اركان، شرح وظايف صندوق و نحوه عضويت در آن ظرف سه ماه از تصويب اين قانون توسط دولت …

ادامه نوشته »

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ‌ ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه‌مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف …

ادامه نوشته »

رأي شماره 914 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره 914 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم مجوز استخدام معلمان حق‌التدريس شماره دادنامه: 914 کلاسه پرونده: 86/239 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: خانم فريده فرجي. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه …

ادامه نوشته »

رأي شماره 668 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره 668 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت استخدامی شماره دادنامه: 668 کلاسه پرونده: 85/540 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: آقاي سيدحسن ميرعابديني. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجديدنظر ديوان …

ادامه نوشته »

دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83

دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83 ماده 1  براي نظارت بر حسن اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، « هيأت نظارت مركزي» موضوع بند 15 اين قانون مركب از اعضاي شوراي معاونان قوه قضائيه تشكيل مي شود. …

ادامه نوشته »

بخشنامه نحوه ی اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 18

بخشنامه نحوه ی اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نظر به اينكه در مورد پرونده‌هاي مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1385 پرسش‌هايي از سوي برخي از قضات محترم مطرح و به اين …

ادامه نوشته »

بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص حقوق شهروندي

بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص حقوق شهروندي بخشنامه شماره 716/83/1-20/1/83 به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضايي، انتظامي …

ادامه نوشته »

‌قانون هيأت منصفه

قانون هيأت منصفه ‌ماده 1 – رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه‌در دادگاه صالحه صورت مي‌گيرد. ‌هيأت منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل مي‌گردد. ‌ماده 2 – اعضاي هيأت منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير‌روحانيون، …

ادامه نوشته »

قانون نظام صنفي كشور

قانون نظام صنفي كشور ‌فصل اول – تعاريف ‌ماده 1 – نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان،‌وظايف،‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند. ‌ماده 2 – فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي‌صنفي‌اعم …

ادامه نوشته »