قاعده تلف مبیع قبل از قبض

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.